{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

Bakó, K.: Úloha MEGI při rozvoji slévárenství ve středoevropském regionu...................................... 378

aspekty slévárenství ................... 93 Basic environmental aspects of foundry industry

Bárta, J.: Význam dvoustupňového popouštění u martenzitických korozivzdorných ocelí určených pro prostředí obsahující H2S .......... 516 Two-stage tempering of martensitic stainless steels for environment containing H2S service

Gagné, M. – Labrecque, Ch.: Tenkostěnné odlitky – nové možnosti pro slévárny litiny s kuličkovým grafitem ........................................... 398 Thin wall castings – new opportunities for spheroidal graphite iron foundries

Bartocha, D. – Janerka, K. – Suchoń, J.: Vsázkový materiál, technologie tavení a struktura litiny s lupínkovým grafitem . ................. 319 Charge materials and technology of melt, and structure of grey cast iron

Grov, N. – Lutze, P. – Koch, H.: Možnosti tlakového odlévání hliníku – použití této technologie v mezní oblasti ......................................... 95 Possibilities of aluminium die casting – use of this technology in the marginal field

Bednář, B.: Technologičnost konstrukce odlitků ......................... 223 Technologicality of casting design Benešová, J. – Paráková, M.: Polysiloxanové nátěry na žárově zinkovaném povrchu . ........................... 459 Polysiloxane coatings applied on hot dip galvanized surface Brown, A.: Tříděné uhlíkaté přísady ................................................... 513 Graded coal Burian, A.: Samotvrdnoucí směsi s geopolymerním pojivovým systémem............................................ 153 Self-setting sands with geopolymeric binder system Bůžek, Z.: 150 let Bessemerova pochodu a jeho význam pro naše hutnictví ........................................ 297 du Maire, E.: Nové metody systematické optimalizace velkých litých součástí . ................................... 238 New methods of systematic optimization of heavy cast parts Elbel, T.: Reakce produktů reoxidace kovu se slévárenskou pískovou formou....................................... 163 Reaction of metal reoxidation products with sand mould Eminger, S.: Základní ekologické

Hakl, J. – Vlasák, T.: Žárupevné vlastnosti lité slitiny IN 738 LC ... .................................................... 19 High temperature properties of cast alloy IN 738 LC Herman, A. – Maroušek, L.: Vztah konstruktér – technolog pro technologii tlakového lití .................... 232 Relation of a designer and a technologist of pressure die-casting Hlaváček, V.: Moderní povrchová úprava mikrolamelami zinku a hliníku vhodná i pro odlitky ........ 453 Modern surface treatment by zinc and aluminium flakes also suitable for castings Horáček, M. – Michalčík, P. – Wiedermann, J.: Rozměrové změny odlitků v průběhu lití na vytavitelný model ........................................... 7 Dimensional changes during investment casting technology Hrbáček, K. a kol.: Využití technologie přesného lití při výrobě lopatek stacionárních plynových turbín .....................................................26 Using of investment casting technology during the production of stationary gas turbine blades Juřička, I.: Specifika technologie výroby odlitků litých na spalitelný model ....................................... 169

Specificities of the technology of investment casting manufacture Kadláček, V. – Ptáček, J.: Tavení a rafinace hliníku ....................... 79 Melting and refining of aluminium Kafka, V.: Ekonomický pohled na současnou situaci v českých slévárnách aneb pohled do vlastních řad .................................................. 392 Kafka, V. a kol.: Možnosti uplatnění umělé inteligence při řízení výroby oceli v elektrické obloukové peci – I. část ..................................... 304 Possibilities of application of the artificial intelligence at control steelmaking in an electric arc furnace – Ist part Kafka, V. a kol.: Možnosti uplatnění umělé inteligence při řízení výroby oceli v elektrické obloukové peci – II. část ................................... 465 Possibilities of application of the artificial intelligence at control steelmaking in an electric arc furnace – IInd part Kaňák, D. – Čech, J. – Pacal, B.: Od-středivě lité součásti pro generátory větrných elektráren ........... 525 Centrifugally cast parts for generators of wind-power plants Koplík, R.: Pracovníci pro slévárenství . .......................................... 381 Koplík, R.: Výroba odlitků ze slitin hli-níku ...................................... 90 Manufacture of aluminium alloy castings Kořený, R. a kol.: Pevnostní a plastické vlastnosti slitin hliníku při vysokých teplotách . ................. 243 Strength and plastic properties of aluminium alloys at high temperatures Kořený, R. a kol.: Termomechanické vlastnosti slitin neželezných kovů . ......................................... 174 Thermomechanical properties of non-ferrous metal alloys

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport