{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

Environmental friendly solution of modernization of the foundry of the joint-stock company AGS Jičín, a.s., in melting and cleaning shops realized in a form of a general supply by the joint-stock company Kovoprojekta Brno, a.s. Smejkal, J.: Měření tvrdosti odlitků dynamickou metodou .......... 145 Castings hardness measuring by dynamic method Sova, P.: Plánování a řízení ve slévárenské výrobě ....................... 407 Planning and managing a production of a foundry Sova, P.: Užití informačních systémů ve slévárnách ..................... 331 Use of information systems in foundries Staněk, P. – Hejl, J.: SLEVARSYS – nové trendy v českém informačním systému pro slévárny .......................................................... 236 SLEVARSYS – new trends in Czech information system for foundries Stroppe, H. – Ambos, E. – Todte, M. – Bouska, O.: Optimalizace mechanických vlastností vysoce namáhaných odlitků s přímou kontrolou licího procesu ............................................................ 213 Optimization of mechanical properties of high-stressed castings with direct checking of casting process

ALUCAST – nový projekt v novém miléniu ................................... 76 ALUCAST – a new project in a new millennium Čistenie odliatkov nemusí by^ problém ............................................ 86 Fettling of castings need not be a problem Deset let výroby odlitků metodou Lost foam ................................ 394 Ten years of castings production by Lost Foam method Filtrace tavenin – cesta ke zvýšení užitných vlastností odlitků ..... 260 Melts filtration – a way of increasing the use properties of castings MORAVSKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY, a.s., tradiční výrobce žárovzdorných materiálů .................................................................. 391 MORAVSKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY, joint-stock company, a traditional producer of refractories Přístroje pro temperování a chlazení forem při tlakovém lití slitin hliníku ......................................................................................... 334 Die casting temperature controlling and cooling units for Al-alloys ZSNP, a.s., leader slovenského trhu v oblasti spracovania hliníka 395 ZSNP, joint-stock company, leading aluminium company in the Slovak Republic

Szlauer, M. – Cvrk, Z.: Čištění odsávaného vzduchu od terciárních aminů při výrobě jader technologií Cold box .......................... 177 Cleaning of exhausted air from tertiary amines in manufacture of cores by Cold box technology Švardala, L.: Analytické možnosti OES spektrometru pro slévárny SPECTROMAX .......................................................................... 387 Analytical possibilities of OES spectrometer SPECTROMAX for foundries

ZPRÁVY SVAZU SLÉVÁREN ČESKÉ REPUBLIKY: 42, 88, 150, 273, 344, 415 ZPRÁVY ČESKÉ SLÉVÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI: 43, 91, 151, 276, 348, 416, 456

Uherka, T.: Zkoušení formovacích materiálů a metrologie ve slévárenské výrobě .................................................................................. 445 Sand testing and metrology in foundry production

ZPRÁVY SDRUŽENÍ PŘESNÉHO LITÍ: 464

Urbat, K.: Role CAEF (Asociace evropských slévárenských svazů) a evropský slévárenský průmysl ............................................... 340 The role of CAEF (Committee of Associations of European Foundries) and European foundry industry

Z ODBORNÉHO ŽIVOTA: 95, 258, 284, 466

VĚDECKO-VÝZKUMNÉ PRÁCE: 156

ROZHOVORY: 423 JUBILEA: 46, 159, 288, 349, 425, 473

Vojtěch, D. a kol.: Vysokopevné slitiny AlZnMgCuNiSi se zlepšenými slévárenskými vlastnostmi ........................................................... 66 High-strength AlZnMgCuNiSi alloys with improved casting properties Walker, M. – Palczewská, S. – Snider, D. – Williams, K.: Modelování procesů foukání pískových jader – úkol simulace v nejbližší budoucnosti ..................................................................................... 325 Modeling sand core blowing: simulation´s next challenge

VZPOMÍNÁME: 47, 289, 350, 474 EKOLOGIE: 160, 474 AKTUALITY Z DOMOVA: 48, 161, 290, 352, 426, 475 AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ: 49, 96, 165, 293, 352, 429, 481 ROČNÍ PŘEHLEDY: 51, 104, 168, 295, 356, 431, 482

Wegschmied, R. – Soldán, J.: Chlazení vratné směsi v JMA Hodonín ..................................................................................................... 450 Cooling of used sand in JMA Hodonín

ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ: 58, 107, 173, 360, 432, 489 Z HISTORIE: 109, 361, 489

Žižka, I.: 160 let slévárenské výroby v Třinci ................................. 61 160 years of foundry production in Třinec

PUBLIKACE: 59, 115, 365, 495

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Slévárenství obsah 2001 - 2018  

Profile for inasport