{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 80

®

od roku 1953 | since 1953

2018

ISSN 0037-6825

Odborný recenzovaný slévárenský časopis | Specialized peer-reviewed foundry journal

EDIČNÍ PLÁN | SCHEDULE OF EDITIONS uzávěrka | deadline

číslo Issue No 1–2

číslo vyjde publication date

tematické zaměření | special topic

odborná garance | expert guarantee

03.01.2018

23.02.2018

Oceli | Steels

doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.

odborné články specialized articles

reklama + PR články advertisement + PR articles

30.11.2017

3–4

16.02.2018

01.03.2018

24.04.2018

Neželezné kovy | Non-ferrous metals

5–6

13.04.2018

02.05.2018

25.06.2018

Slévárenská zařízení | Foundry equipment Ing. Radan Potácel

7–8

15.06.2018

02.07.2018

27.08.2018

9–10

17.08.2018

03.09.2018

24.10.2018

11–12

27.09.2018

23.10.2018

14.12.2018

FOND-EX + Průmysl 4.0 FOND-EX + Industry 4.0 55. slévárenské dny – vybrané přednášky 55th Foundry Days—chosen papers Ekonomika & marketing Economy & marketing

doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. předsedové OK ČSS chairmen of expert commisions of the CFS doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

CENÍK INZERCE | RATE CARD OF ADVERTISEMENTS inzerat.indd 1

OBÁLKA | COVER

05.02.08 12:12:58

3. strana | 3rd page

21 000 Kč ∙ 1 200 €

20 500 Kč ∙ 1 100 €

4. strana | 4th page 22 000 Kč ∙ 1 250 €

Svaz sléváren České republiky Technická 2, 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@ svazslevaren.cz

2. strana | 2nd page

www.svazslevaren.cz

1. strana | 1st page

UVNITŘ | INSIDE čb. + 1 barva b/w + plus 1 colour 15 800 Kč ∙ 900 € 7 900 Kč ∙ 500 € 5 300 Kč ∙ 400 € 4 000 Kč ∙ 250 € 2 000 Kč ∙ 150 €

čb. | black-and-white

bar. | colour

Bližší informace:

velikost | size

1 A4 12 700 Kč ∙ 800 € 1/2 A4 6 400 Kč ∙ 400 € 1/3 A4 4 300 Kč ∙ 300 € 1/4 A4 3 200 Kč ∙ 190 € 1/8 A4 1 600 Kč ∙ 100 € 1 A4 před nebo za obsahem | preceding or behind the content volně vložený list dodaný zákazníkem | loose inserted sheet JINÉ | OTHERS * PR článek o rozsahu 1 tiskové čb. strany A4 (max. 6700 znaků) k inzerci formátu 1 bar. A4 PR article of 1 press page (b/w, max. 6,700 characters) when colour 1 A4 ad is ordered * barevné provedení PR článku (1 A4) | colour version of the PR article * každá další tisková strana PR článku navíc (čb.) | each extra page of PR article (b/w) překlad (1 normostrana) | translation (1 standard page)

18 800 Kč ∙ 1 000 € * 9 400 Kč ∙ 700 € 6 300 Kč ∙ 500 € 4 800 Kč ∙ 350 € – 20 500 Kč ∙ 1 100 € 10 000 Kč ∙ 500 €

. VUT BRNO . TU LIBEREC . ČVUT PRAHA . SPŠS OLOMOUC . SPŠ a VOŠT BRNO . VŠB-TU OSTRAVA . SŠ TŘINEC-KANADA . SŠT ŽĎÁR NAD SÁZAVOU . ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST ZDARMA | FREE *

Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením oborových znalostí škol a profesních organizací: 5 000 Kč ∙ 300 € 5 000 Kč ∙ 300 € 500 Kč ∙ 30 €

Naše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oboru v kontextu s potřebami zemí EU

100

85

125

75

125 210

Vydavatel | Editor

354

265

297

265

145 170

Víme o oboru téměř vše!

210

Svaz sléváren České republiky Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – řwww.svazslevaren.cz í j e n 2017 . 9 –10

170

170

Redakce | Editorial office

85

váš partner ve vzdělávání

297

Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

265

. TAVIČ . SLÉVÁRENSKÝ MISTR . SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK . SLÉVÁRENSKÝ TECHNOLOG . OBCHODNÍ SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ

297

ROZMĚRY | PARAMETERS [mm]

vedoucí redaktorka | chief editor Mgr. Milada Písaříková Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 665 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

70

55

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport