{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 78

V zd ě l á v á n í

Vzdělávání Education

Budoucnost výuky uměleckého odlévání kovů v Česku Bc . Lukáš Vágner Střední uměleckoprůmyslová škola a V y š š í o d b o r n á š ko l a , Tu r n o v lukas.vagner @ sups.info

Umělecké odlévání je jedním z nejstarších řemesel, které má na našem území tradici od dávných dob. Toto řemeslo bylo vždy ceněno a podporováno odbor-

V Z D ĚL ÁVÁ N Í

V minulosti škola úzce spolupracovala s průmyslem a vychovávala absolventy, kteří hned získávali uplatnění na nejrůznějších pozicích. V průběhu let se však některá odvětví průmyslu transformovala a na tuto tradici se pozapomnělo. Doba se změnila a některé řemeslné obory ztratily na přitažlivosti. Postupně se množství uchazečů o studium uměleckého odlévání snižovalo až do současného stavu, kdy je na škole ve 3. a 4. ročníku v oboru odlévání pouze 5 studentů. Situace je kritická. Pokud v blízké době nedojde k oživení zájmu o tento studijní program, bude jeho uzavření nevyhnutelné. To by pro naši republiku byla nenahraditelná ztráta, protože Turnov je už poslední místo, kde se tento maturitní program vyučuje. Jsme přesvědčeni, že výuka toho- to oboru si nezaslouží konec, proto bychom rádi obnovili spolupráci se slévárnami, abychom ukázali studentům a uchazečům o toto krásné

Odlévání ve školních dílnách

nou a uměleckou veřejností. Díky tomu u nás tento obor byl vyučován dokonce na několika středních a vysokých školách. Je to již 23 let, kdy se na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově začalo s výukou uměleckého odlévání kovů. Tento studijní program doplnil nabídku oborů zaměřených na umělecko-řemeslné zpracování kovů.

odlévání kovů nebo využívání moderních licích a formovacích hmot. Účastníme se nejrůznějších řemeslných dnů, kde studenti předvádějí formování do písku a odlévání kovů. Veřejnost si zároveň na těchto akcích může vyzkoušet formování a celkově se seznámí s problematikou lití kovů.

Ukázky závěrečných prací studentů

řemeslo, že je tato profese stále žá- daná a perspektivní. V rámci spolupráce by bylo možné v určitých směrech přizpůsobit výuku tak, aby byla vhodná pro dané provozy. Kromě tradiční výuky se pro zatraktivnění oboru zaměřujeme také na moderní technologie, jako je využití počítačového modelování a 3D tisku v uměleckém

Absolventi školy působí jako umělečtí slevači, nebo nastoupili do sléváren jako formíři či slevači, z některých se po čase stali technologové. Věříme, že se nám spolu s vámi podaří zachránit tento obor. Rádi bychom s vaší pomocí rozšířili povědomí o možnostech studia odlévání na naší škole. Uvítáme vaše názory a připomínky k tomuto problému.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov Skálova 373, 511 01 Turnov tel: +420 481 321 232 (spojovatelka, domov mládeže) tel. a fax: +420 481 324 323 (ředitelna) skola@sups.info www.sups.info

352

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport