{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 72

rok

S l é v á r e n s k á v ý r o b a v ČR l S l é v á r e n s ké ko n g r e s y 140000 120000

600000

350000 100000

ýroba odlitků [t] výroba odlitků [t]

400000 300000 200000 100000

300000 80000 250000 60000 200000

40000 150000 20000 100000 50000 0 0

LLG

Ocel LKG Temperovaná litina

20 00 20 03 20 01 20 04 2 00 2 20 05 20 03 20 2 06 0 0 4 20 20 07 05 20 20 06 08 20 07 20 09 2 00 8 20 10 20 09 20 2 11 0 1 0 20 20 12 11 20 20 1 2 13 20 20 13 14 20 14 20 15 2 01 5 20 oč o 16 20 1 ek če 6 20 k 2 17 0 1 7

v ýroba odlitků [t]

500000

19 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 9 20 9 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 08 20 0 20 9 1 20 0 1 20 1 1 20 2 1 20 3 1 20 4 1 oč 20 5 ek 1 20 6 17

0

rok

rok

rok

Obr. 1. Celková výroba odlitků v ČR v letech 1993–2016 a očekávaný stav v roce 2017

120000 100000

100000 60000 50000 40000 0 20000

výroba odlitků [t]

150000 80000

Ocel LKG Temperovaná litina

Al slitiny

80000 60000 40000 20000

20 20 00 03 20 20 01 04 20 02 20 05 20 03 20 20 06 04 20 20 07 05 20 20 06 08 20 20 07 09 20 08 20 10 20 09 20 11 20 10 20 20 12 11 20 20 13 12 20 20 13 14 20 20 14 15 20 15 20 1 o 2 oč 0 1 ček 6 ek 6 20 20 17 17

odlitků [t] [t] v ýrobaýroba odlitků

LLG

100000 200000

Ostatní NŽK

0

20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 oč ek 20 17

0

rok

rok

rok

Obr. 3. Výroba ocelových odlitků v ČR a očekávaný stav v roce 2017

Obr. 4. Výroba odlitků ze slitin neželezných kovů v ČR a očekávaný stav v roce 2017 910_Slevarenska_vyroba_obr.doc

120000

měnné, které jsou průběžně dojednáváAl slitiny ny100000 se zákazníkem. Nezřídka se totiž sko80000 kově navýší ceny vstupů, a to řádově ve 60000 stovkách procent (furany, legury atd.), což40000 samozřejmě nelze „rozpustit“ do nákladů. Ostatní NŽK 20000 V oblasti výroby odlitků z  neželezných 0 slitin jsou dominantní tlakově lité odlitky ze slitin Al. Hlavním odběratelem je automobilový průmysl, který rok zřejmě „přepálil“ své požadavky, jež slévárny (ani v Evropě) nedokážou pokrýt. Poptávka je stále rostoucí. Ve snaze udržet progresivní růst výroby automobilek do910_Slevarenska_vyroba_obr.doc chází k hledání jiných konstrukčních řešení, než jsou Al odlitky. Návratu k plechovým výliskům často i u prémiových značek nahrává světová nadvýroba ocelářského průmyslu, a tedy i nízká cena těchto komponent. Je nutné si také uvědomit, že i ocelářství zaznamenalo obrovský posun ve vývoji hlubokotažných plechů, které dokáží plnohodnotně nahradit lehké kovy i přes svoji vyšší hmotnost. Neznamená to však, že „hlad“ po slitinách hliníku a lehkých kovů skončil. Naopak, jeho potřeba a uplatnění nadále poroste. Slabým místem zůstávají limitní výrobní kapacity.

Slévárenské kongresy Foundry congresses

20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 oč ek 20 17

ýroba odlitků [t]

S L É VÁ R EN SK Á V Ý RO BA V ČR l S L É VÁ R EN SK É KO N G R E S Y

350000 140000 300000 120000 250000

Obr. 2. Výroba odlitků ze slitin železných kovů v ČR a očekávaný stav v roce 2017

346

Výtahy přednášek ze 72. světového slévárenského kongresu, 21.–25. 5. 2016, Nagoya III. část Mikrostruktura a mechanické vlastnosti odlitků ze slitiny Fe-Cr zpevněné Y203 pro vysoké teploty Microstructure and Mechanical Properties of Y 203 -strengthened Fe-Cr Alloy Castings for High Temperature Applications

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

EL-HADAD, S. aj. Stručně shrnuty vlastnosti a použití výše uvedené slitiny. Stávající výzkum ukázal, že oxid ytterbitý (Y203) lze do ocelové základní kovové hmoty přidávat během odlévání. Mechanické vlastnosti se dají následným mechanickým a tepelným zpracováním výrazně zlepšit. Aby se zvýšila disperze oxidů v odlévané ocelové základní hmotě, je třeba pokračovat ve výzkumu. (Pouze výtah.) Vývoj lité ocelové kotoučové brzdy odolné vůči tepelnému šoku Development of Cast Steel Brake Disc with Heat Shock Resistance HARADA, N. aj. Zkoušela se odolnost dvou materiálů s dobrou a špatnou kalitelností vůči tepelnému šoku. Zkoumaly se vzniklé trhliny a vlastnosti bílého povlaku na třecím povrchu. U materiálu s dobrou kalitelností se jednalo o martenzit, u materiálu druhého o temperovaný martenzit. Stručně popsány podmínky a průběh zkoušek, vyhodnoceny výsledky. (Pouze výtah.)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport