{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 55

R ö s l e r O b e r f l ä c h e nt e c h n i k G m b H

Tryskací zařízení pro budoucnost – pro čištění různorodých klikových hřídelí

Společně s mezinárodním sídlem Business Unit Forging & Machining je v Homburgu domácí thyssenkrupp Gerlach GmbH světovým lídrem v oblasti tvářených klikových hřídelí. Závod v Homburgru vyrábí kolem šesti miliónů klikových hřídelí ročně pro celé spektrum motorů. Ve chvíli, kdy díky přestavbě produktového portfolia a kapacity bude třeba nové tryskací zařízení, prosadí se Rösler se svým na míru řešeným tryskačem RKWS ¾. Integrace do stávající haly se stísněnými prostory vyžaduje, aby byl filtrační systém umístěný ve vzdálenosti ca 40 m od tryskacího zařízení v chráněném venkovním prostoru.

Díky vysoké intenzitě tryskání rychle na SA3 Každá komora je vybavena čtyřmi metacími koly Gamma 400 G v Y-designu s pohonem o výkonu 22 kW. Tato vysoce výkonná metací kola vyvinutá firmou Rösler dosahují v porovnání s běžnými metacími koly až o 20 % vyšší výkon při nižší spotřebě energie. Mimoto se mohou lopatky použít na oba směry otáčení a využít z  obou stran. Výměna je díky rychlovýměnnému systému jednoduchá a lze ji provést na zabudovaném metacím kole. Toto má za výsledek minimálně dvojnásobnou životnost. Pozice a následný tryskací obraz byl zjišťován pomocí simulací. Toto zajišťuje, společně s velkým výhozem tryskacího média kolem 290 kg na metací kolo za minutu, že na všech plochách rotujících hřídelí je v  daném taktu dosaženo požadovaného výsledku tryskání SA3. Inovativní utěsnění magnety zabraňuje úniku tryskacího média do okolí tryskacích komor.

Každá ze tří tryskacích komor je vybavena čtyřmi metacími koly Gamma 400 G s výkonem pohonu 22 kW. Díky simulaci se zajistí přesná pozice metacích kol, aby všechny oblasti rozdílných klikových hřídelí byly optimálně otryskány. Speciálně vyvinuté upínky jsou vybaveny pro díly dlouhé 300 až 500 mm a o hmotnosti mezi 6,5 a 18 kg

Optimální ochrana proti opotřebení a uživatelsky přívětivá údržba Ochrana proti opotřebení RKWS ¾ je navržena na velký výhoz tryskacího média. Tryskací komory jsou vyrobeny z odolné manganové oceli a ve zvláště zatížených místech jsou navíc opatřeny výměnnými ochrannými deskami rovněž z manganové oceli. Také automatické dodávkování a příprava tryskacího média jsou navrženy pro objemný výhoz média. U zařízení pracujícího ve vícesměnném provoze se pozornost soustředí také na vysoce uživatelsky přívětivou údržbu a spolehlivost. Prostorná lávka pro údržbu proto umožňuje snadný přístup ke všem servisovaným komponentům. Demontážní pomoc ulehčuje a zrychluje vytažení a transport metacího kola k údržbě. Rösler Oberflächentechnik GmbH je mezinárodní vedoucí firma na trhu ve výrobě omílacích a tryskacích zařízení, lakovacích a konzervačních systémů, tak jako provozních prostředků a technologií pro racionální úpravu povrchů (odhrotování, odstranění otřepů, odpískování, leštění, omílání...) kovů a dalších materiálů. Ke skupině Rösler patří vedle německých podniků v Untermerzbachu/Memmelsdorfu a Bad Staffelsteinu/Hausenu dceřiné společnosti ve Velké Británii, Francii, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Brazílii, Indii, Číně a USA.

Tryskací zařízení pro klikové hřídele je vybaveno třemi tryskacími komorami. K vysoké uživatelské přívětivosti a spolehlivosti přispívá prostorná lávka pro údržbu, díky které jsou všechny komponenty, které je třeba udržovat, snadno a rychle přístupné

Rösler Oberflächentechnik GmbH Vorstadt 1, D-96190 Untermerzbach Kontaktní osoba: paní Julia Leistner tel.: +49 9533 924-802 fax: +49 9533 924-300 j.leistner@rosler.com, www.rosler.com

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

329

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Firma Rösler koncipovala pro thyssenkrupp Gerlach GmbH inovativní trys- kací zařízení na kontinuální čištění kli- kových hřídelí s taktem výroby 7,5 s. Vedle vysokého výkonu toto zařízení přesvědčí svým promyšleným řeše- ním, které se pak jednoduše přizpůsobí budoucímu rozvoji produkce.

Kontinuální tryskání ve třech komorách Zařízení o průměru kolem 3 m je koncipováno jako kruhové, bez základů s tryskáním ve třech komorách. Zde se tryskají vždy dvě hřídele zároveň a po 7,5 s se přesunou do další komory. Zavážení a vyvážení je prováděno robotem. První manipulační systém odebírá otryskané díly, druhý je přesně umístí do speciálně vyvinutého přípravku. Ten je vybaven na 300 až 500 mm dlouhé díly s hmotností mezi 6,5 a 28 kg. Díky rychlovýměnnému systému se snadno a v  krátkém čase přizpůsobí jednotlivým typům klikových hřídelí.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport