{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

Perfektní kombinace: špičková kvalita odlitku a efektivní náklady Nízkotlaké lití Kurtz Jako každý slevač znáte své každodenní výzvy: jak vyrobím odlitek v nejvyšší kvalitě, co nejefektivněji a v požadovaném termínu? K tomu je kromě jiného nutné vzít v potaz nejrůznější aspekty, jako jsou metoda odlévání, využití strojů a provozní náklady. Také spotřeba energie hraje nezanedbatelnou roli. S technologií nízkotlakého lití můžeme dosáhnout vyšší kvalitu odlitků a lepší mechanické vlastnosti. Kromě toho ušetříme výrobní náklady – díky nižšímu objemu vratného materiálu a nákladů na apretaci – a vyšší zisky se počítají. Méně vtokové soustavy znamená, že se náklady na čištění, ostřih a přetavení výrazně snižují. Náklady na čištění jsou především náklady na personál, které jsou vysoké zejména u zakázkových sléváren, kde automatizace apretace není zisková. V nízkotlakém lití je podíl vratného materiálu na hrubé hmotnosti odlitku 5–20 %, v gravitačním lití je to většinou až 100 % a více. Kurtz – pojízdné systémy pro rychlou výměnu pece Produktivita licího stroje může být navýšena prostřednictvím rychlé výměny formy a rychlou výměnou licích pecí. Rychlá výměna pecí je u společnosti Kurtz realizována systémem pojízdných pecí. Samotná výměna pecí probíhá při vedlejších časech, takže nedochází k prodloužení taktu stroje. Díky tomu se nemění ani provozní teplota formy. Rychlé a bezpečné výměny forem používají rychloupínací systémy. Výhodou je bezpečné upnutí formy, kdy je každý chladicí okruh upnut automaticky správně. Díky předehřátí formy je výrazně zkracován čas k odlití prvního odlitku po výměně formy. Provozní náklady jsou při nákupu stroje často opomíjeny, mohou však doslova hltat provozní peníze: náklady na chlazení, péče o stroje a jejich údržba. Vzduch je nejdražší médium, proto je voda často chytřejší volbou. Pokud se k tomu používá chladicí věž, snižují se náklady na chlazení skoro až k nule. Chladicí věž s „měkkou“ vodou také napomáhá snižovat náklady na údržbu forem. Díky tomu může forma na stroji zůstat déle, protože se vodní kámen neukládá v chladicích kanálech. Energie a s tím spojené náklady jsou pro mnohé taky komplikované téma. To lze sledovat při spotřebě elektrické energie licí pece. Náklady na ohřev lze zredukovat pomocí špičkové izolace o 40–50 %. Kurtz Ersa proto provedla nejrůznější zkoušky. Výsledek: u menší pece o objemu 300 kg lze s dobrou izolací ušetřit 45 % energie. Podtrženo a sečteno můžeme říci: technologie nízkotlakého lití nabízí nespočetné možnosti k dosažení optimálních výsledků při nižších nákladech – totéž platí pro velké série. S experty firmy Kurtz na nízkotlaké lití naleznete optimální řešení, přesně ušité na míru vašim potřebám. Rádi vám poradíme! O společnosti Kurtz Ersa Kurtz Ersa je dodavatel high-tech technologií s tradicí delší než 235 let. Celkem 3 obchodní segmenty – Electronics Production Equipment, Moulding Machines a stejně tak Metal Components – nabízejí inovativní řešení pro výrobní sféru. Kurtz Ersa má vůdčí postavení v nejnovějších technologiích, ve kterých stále udává nový směr. Déle než 30 let dodává Kurtz GmbH nízkotlaké, sklopné a gravitační licí stroje pro hliníkové a hořčíkové slitiny. Vedle kokilového lití nabízí také nízkotlaké licí stroje pro sádrové, keramické a pískové formy. Vedle toho jsou dodávány ostřihovací stroje v nejrůznějších provedeních až do zavírací síly 300 t. Kontaktujte nás na info@kurtz.de nebo navštivte www.foundrymachines.com

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

325

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport