{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 47

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

Saturnin Prawdzik Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o.

David Hošák Hüttenes-Albertus CZ s . r. o .

V ý r o b a o b a l ova nýc h ostřiv a jader

Ú vo d Technologie produkce výroby obalovaných ostřiv za tepla pro metodu shell moulding je známa již několik desítek let. Tuto technologii patentoval pan Johannes Carl Adolf Croning v roce 1944, který uvedl do praxe vytvrzování skořepinových forem. Původní myšlenkou bylo zajištění výroby odlitků s velkou rozměrovou přesností v neutrálních formovacích systémech. Díky podílu syntetických pojiv, které se vyznačují vysokou tepelnou odolností, zde předcházíme deformaci jader nebo forem při kontaktu s tekutým kovem. Tento proces výroby obalovaných směsí je dnes možný na mnoha typech běžně dodávaných slévárenských ostřiv. HA Polsko je dnes producentem okolo 50 různých typů receptur obalované směsi, které jsou vhodné nejen pro slévárny litiny nebo oceli, ale i pro výrobce hliníkových slitin. Celková roční produkce se pohybuje okolo 20 000 tun ročně. Svým vývojem, výzkumem a osobním přístupem se dnes HA Polska usadila na pomyslném prvním místě v produkci obalovaných směsí ve východní Evropě, Českou republiku nevyjímaje. V rámci možností je samotná výroba obalovaných směsí postavena pro zákazníka na míru. Snažíme se o individuální přístup, poznání vlastní v ýroby jednotlivé slévárny, zkoumáme technickou náročnost výroby s dopadem na co možná nejlepší výsledek, kterým je bezvadý odlitek. Díky mnohaletým zkušenostem můžeme slévárnám nabídnout přes padesát typů obalovaných směsí, vyjímkou není ani výroba směsí s příměsí aditiv a různých minerálů.

Hüttenes-Albertus Polsko nainstalovala na přelomu roku 2003/2004 novou technologickou linku pro sušení slévárenských ostřiv a výrobu obalovaných směsí. Součástí této přeměny byla zároveň investice do vybavení laboratoře, která je dnes nedílnou součástí vývoje, výzkumu a garancí výstupních dat. Základním vybavením pro samotnou výrobu obalovaných směsí je sušicí věž GSP 12 (obr. 1) a výrobní linka LPO-4 (obr. 2). O rok později se postavila nová jaderna pro technologii cold box a croning. V této chvíli je jaderna osazena 13 stroji pro metodu croning a 4 stroji pro metodu cold box. Jedno zařízení pro technologii cold box vyrábí jádra za použití anorganických pojiv.

Obr. 2. Linka pro výrobu obalovaných směsí LPO-4

Dr.-Ing. Stefan Ivanov jednatel Hüttenes- A l b e r t u s C Z s . r. o .

Ing. Lubor Pacal Hüttenes-Albertus CZ s . r. o .

Ing. Miroslav Lubojacký Hüttenes-Albertus CZ s . r. o .

Obr. 1. Sušicí věž GSP 12

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

321

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Speciální a obalovaná ostřiva z produkce Hüttenes-Albertus Polsko – nová šance pro slévárny

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport