{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

Dále produkujeme širokou škálu anorganických lepidel – kromě normální Klebepaste SB v různých variantách rychlosti vytvrzování produkujeme i další specializovaná anorganická lepidla, jako např. Maskenkleber pro skořepinová jádra a formy, Mikrowellenkleber pro mikrovlnné vytvrzování a rychlé dvousložkové anorganické lepidlo Duosil a další v  různých baleních v  celkovém aktuálním množství 1200 t ročně. Výroba anorganických lepidel pro slévárenský průmysl a jiné účely a tomu odpovídající sklady se nacházejí ve dvou vlastních halách.

Výrobna lepidel

Sklad hotových lepidel

Pro skladování surovin a rozmanitého obchodního zboží koncernu a sesterských firem disponujeme velkými otevřenými izolovanými plochami, prostorným zatepleným skladem a moderním skladem hořlavin na nejvyšší úrovni bezpečnosti.

Teplý sklad

Zvláštní důraz při naší výrobě klademe na rozsáhlou a komplexní kvalitu kontroly jak vstupních surovin, tak našich hotových produktů a přitom úzce spolupracujeme s naší mateřskou firmou a opíráme se o její zkušenosti. Všechna měření parametrů, receptury, výrobní protokoly, certifikáty, protokoly měření prvních vzorků podle přísných předpisů certifikace automobilového a energetického průmyslu atd. se kompletně chronologicky dokumentují v systému Palstat a od příštího roku, stejně jako naše mateřská firma, přejdeme na systém SAP. Naše laboratoř je vybavena nejmodernějšími přístroji pro operativní kontrolu, jako např. plynovým chromatografem, N-Cube pro stanovení obsahu dusíku, různými viskozimetry, refraktometrem, přístroji pro stanovení obsahu vody a všemi přístroji potřebnými pro zkoušky formovacích směsí.

Laboratoř se krátce před naším jubileem v říjnu 2017 přesune do nových modernizovaných a nově vybavených prostor. HA CZ je od roku 2008 certifikována podle ISO 9001 a ISO 1401.

Skladování prázdných obalů a surovin

Manažerka kvality Petra Marinčová při práci na plynovém chromatografu

Naše písková laboratoř

Analytická laboratoř

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

317

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Moderní sklad hořlavin

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport