{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

20 let HA CZ

ní pryskyřice pro systémy se sníženým obsahem síry se speciálními aktivátory, elastické pryskyřice, fenol-furanové pryskyřice a další.

Dr.-Ing. Stefan Ivanov

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

jednatel Hüttenes- A l b e r t u s C Z s . r. o .

Firma Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH zaznamenala právě v posledních letech velmi intenzivní rozvoj. Během této světové expanze vznikly v České republice 3 společnosti: HA CZ, H.A. Kovochem a HABRINOL. HA CZ je zodpovědná za strategické obory činnosti HA na území České a Slovenské republiky, tzn. za distribuci pojiv, nátěrů a obalovaných písků a z pouhé obchodní firmy se vyvinula v dnešní výrobní závod. Členství v takovém holdingu hodně zavazuje. HA je v současné době zastoupena 36 firmami v  30 zemích celého světa. Mezi nimi jsou i takové moderní závody jako KH2 (závod na výrobu syntetických pryskyřic č. 2 v  Hannoveru), které jsou naším vzorem.

Zakladatelé HA CZ Dr.-Ing. Stefan Ivanov a Ing. Jiří Křístek, CSc.

se nám podařilo nejen flexibilněji reagovat na přání zákazníků i díky vlastní produkci, ale i zlepšit organizační průběh v souvislost s  úrovní techniky a zvýšit kvalitu při rozumných provozních nákladech. V Brně zůstává i nadále vzhledem k  jeho centrálnímu umístění pro slévárenský průmysl technický servis. K dnešnímu stavu: HA CZ dosáhla svůj nejvyšší obrat nad 700 mil. Kč (26 mil. EUR) v roce 2015 a podle aktuálních výsledků v tomto roce tento obrat pravděpodobně překoná. Tomuto obratu odpovídají hlavní produkty: téměř 11 500 t furanových pryskyřic vlastní výroby, k  nim více než 4500 t aktivátorů naší sesterské firmy HABRINOL, 1000 t anorganických lepidel vlastní výroby pro celý koncern HA, 2000 t pryskyřic a nátěrů výroby koncernu a 2400 t obalovaných písků, produkty našich sesterských firem HA France a HA Polska.

Pohled na stáčecí stanici zařízení pro míchání za studena

Pro výrobu kondenzovaných polotovarů a polotovarů se speciálními aditivy máme k dispozici jeden moderní 8t reaktor a další zkušební s obsahem 1 t.

Závod na výrobu syntetických pryskyřic č. 2 v HA Hannover

HA CZ byla založena 13. 1. 1997 nejprve jako organizační složka firmy Hüttenes-Albertus Chemische Werke GbmH a 23. 8. 1999 byla transformována na samostatnou společnost Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. Základní kapitál dnes činí 26 000 000 Kč, 100% vlastníkem je Hüttenes-Albertus. Původně měla společnost sídlo v Brně, 15. 3. 2004 jsme přestěhovali nejprve sklad a 22. 3. 2005 i sídlo firmy do Děčína. Koncentrací našich činností na tomto etablovaném místě chemické výroby vedle sesterské firmy HABRINOL

316

Celkový pohled na sklad hotových výrobků – pryskyřice a budovu zatepleného skladu se sociálním zázemím

Výroba vlastních furanových pryskyřic probíhá především mícháním za studena podle různých receptur a s různými aditivy a nezahrnuje pouze standardní produkty pro litinu, ocel a neželezné kovy, ale i speciální varianty, jako např. bezdusíkaté pryskyřice pro ocelolitinu, reaktiv-

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Pohled na 8t reaktor

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport