{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

E L S K LO, s p o l. s r.o., D e s n á

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

ELSKLO – pece a zařízení pro slévárny Již více než 26 let vyrábíme široké spektrum průmyslových pecí. Vysoká kvalita výroby, moderní materiály a technická vyspělost řešení spolu s mnohaletou zkušeností našich techniků a řemeslníků jsou zárukou spolehlivosti a kvality pecí ELSKLO. Poskytujeme rychlý a profesionální servis a dodávky náhradních dílů. V oblasti slévárenství neželezných kovů nabízíme ucelený výrobní program. Tavení a udržování Kelímkové pece ELSKLO se vyznačují robustní konstrukcí, použitím špičkových materiálů a komponent a vynikajícím dílenským zpracováním. Nabízíme kelímkové pece pro tavení a udržování s elektrickým nebo plynovým otopem. Dodáváme pece pro nízkotlaké odlévání. Topný systém elektrických pecí ELSKLO – topné panely – nabízí zásadní výhody oproti běžným spirálám na keramických trubkách. Volitelné příslušenství a zákaznické úpravy poskytují optimální řešení

Tavení

šitá na míru. Realizujeme komplexní dodávky na klíč, vč. přístupových a obslužných plošin, řešení bezpečnosti, atd. Tepelné zpracování odlitků V segmentu komorových pecí a automatických technologických linek pro tepelné zpracování odlitků nabízíme elektrické i plynové pece (s nepřímým otopem) v provedení dle požadavku zákazníka. Moderní a ověřená řešení cirkulace vzdu-

vém závěsu. Dle přání zákazníka dodáváme pánve s prefabrikovanou keramickou vložkou nebo ji odléváme ze žárobetonu. Pánve mají kvalitní tepelnou izolaci a nabízíme různá provedení izolačního víka. Velikost a tvar je vždy uzpůsoben požadavkům zákazníka. Předehřev transportních pánví Jako náhradu neefektivního a technologicky problematického ohřevu pánví plynovým hořákem nabízíme unikátní systém elektrického ohřevu transportních pánví, který se vyznačuje vysokou účinností, spolehlivostí, snadnou obsluhou a údržbou. Řešení poskytuje rovnoměrný ohřev pánve v celém jejím vnitřním povrchu až na teplotu 700 °C, přesnou regulaci teploty a nízkou spotřebu energie. Provedení je vždy přizpůsobeno konkrétní transportní pánvi a systému manipulace.

Tepelné zpracování odlitků

chu v komoře nám umožňují dosahovat nejpřísnější technologické požadavky automobilového a leteckého průmyslu. Používáme moderní a prověřená konstrukční řešení pro manipulaci se vsázkou – elektromechanické válečkové dráhy, pneumatické nebo hydraulické manipulátory atd. Řešení je vždy uzpůsobeno specifickým podmínkám zákazníka a dané technologii. Dodáváme zařízení pro žíhání (ochlazení vodou nebo vzduchem), stárnutí, vytvrzování atd. Zařízení konstruujeme s ohledem na spolehlivost, jednoduchost a dlouhou životnost. Transport taveniny Vyrábíme transportní a odlévací pánve různých velikostí a provedení určené pro manipulaci pomocí VZV nebo na jeřábo-

Předehřev transportních pánví

Předehřev stoupacích trubic V případě technologické potřeby předehřevu stoupacích trubic nabízíme řešení v podobě mobilní ohřívací jednotky. Eklekticky otápěná jednotka s vertikálním uložením trubic zajišťuje rovnoměrný ohřev, přesnou regulaci teploty, snadnou obsluhu, manipulaci a flexibilitu v sortimentu trubic. Univerzální pece Navrhujeme a dodáváme pece pro další pomocné technologie, např. předehřev forem, nástrojů, ingotů před tavením atd. Nabízíme individuální řešení a flexibilitu.

Bližší informace o našem výrobním programu naleznete na:

www.elsklo.cz

314

Udržování

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Transport taveniny

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport