{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

Eu r o v i s i o n, a .s ., B r n o

Dotační poradce – ano, či ne? Otázka téměř hamletovská, odpověď nejednoduchá. Začněme z konce. Krátkým testem.

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Pro koho dotační poradce není? Informace o podniku jsou pouze vaše a nikomu dalšímu je nepředáte. Dotační poradenství není pořádná práce, a proto není potřeba za ni platit. Slovo spolupráce nemáte ve firemním slovníku. Chceme dotaci, nevíme na co, nějak to zařiďte. Jestliže jste odpověděli na uvedené výroky ano, dál už nemusíte číst. Patříte do skupiny, pro kterou opravdu není dotační poradce vhodným partnerem. Samozřejmě, že můžete zpracovat záměr sami. Můžete věnovat množství energie na hledání toho správného dotačního programu pro váš podnik, zjišťování, jestli jste vhodným příjemcem, nastudování podmínek a pravidel, vydat ještě větší množství energie na zpracování projektového záměru. Riskovat se špatně zorganizovaným výběrovým řízením, že dotace bude odebrána. Přemýšlet nad technickým dozorem, monitorovacími zprávami, a jak se vlastně vyplňuje ta žádost o platbu? Vyčlenit ze svých zaměstnanců člověka, který se bude projektu věnovat na úkor své práce a kvality projektu. Tohle všechno můžete. Otázka zní: „Opravdu to chcete?“ I taková může být vaše cesta k získání dotace. Trnitá. Valí se po ní obrovský dav konkurence, někteří zůstanou stát na půli cesty, někteří skončí těsně před cílem kvůli špatně připravenému projektu, nedoložené příloze, nevhodně vybranému dotačnímu titulu. Co může nabídnout dotační poradenství ostatním? Strategické partnerství na cestě dalšího rozvoje podniku. Proč strategické? Ať už potřebujete inovovat nebo pořídit vyspělé technologie, abyste mohli realizovat své vize, máte dlouhodobé cíle, kterých chcete dosáhnout. Sami nebo ve spojení se spolehlivým partnerem, který vás provede pro mnohé nepřehlednou a nesrozumitelnou džunglí dotačních programů, pravidel a povinností, od první myšlenky po poslední platbu za realizovaný projekt. Když se rozhodnete spolupracovat s poradenskou společností, čeká vás spolupráce v  horizontu několika příštích let; nejde jen o zpracování projektového záměru, ale o komplexní spolupráci po celou dobu života projektu. Spolupráci na projektech, které mají potenciál posunout vaši firmu před konkurenci, rozšířit výrobní program, zřídit nová pracovní místa, uvést na trh nový výrobek.

312

Kdo je dotační poradce a jak s ním spolu- pracovat aneb krátký návod k použití Co jsou vlastně zač, ti poradci? Tak trochu chameleoni schopní porozumět různým typům podniků a jejich potřebám od potravinářů k ocelářům přes softwarové společnosti k zemědělcům. Malým podnikům i nadnárodním společnostem. Občas ekonom, občas daňový poradce. Průvodce, který najde cestu pro váš záměr, a když je třeba, tak i eskamotér, který předvede s původním záměrem salto a najde pro vás nové neočekávané řešení. Vezme vaši myšlenku, začne ji opracovávat, abyste mohli uskutečnit vaše podnikatelské sny. Kreativci proplétající se mezi mantinely pravidel dotačních programů a podnikatelským životem. Někdy poskytovatelé první pomoci při záchraně nekvalitně připravených projektů z domácích dílen. Dotační poradce je osoba, která neustále používá výrazy jako projekt, způsobilé výdaje, administrovat, monitoring, řídící orgán, výběrové řízení, kterými vás zahrnuje během každé konverzace a neustále vyhrožuje nutností dodržovat pravidla dotačního programu. Dotační poradci mají svůj vlastní jazyk, který se nachází někde na pomezí slangu a tajného bratrstva. Všemu říkají projekt. Používají to slovo tak často, že vás napadne, jestli zvládnou uvařit kávu bez připraveného projektového záměru. A když už se vám konečně podaří pochopit, co jsou to ty způsobilé výdaje, tak vám pokazí nadšení z vidiny pěkné sumy peněz oznámením, že existují také výdaje nezpůsobilé a opravdu není možné ten mercedes zařadit do rozpočtu projektu a uznat jako způsobilý výdaj. Proč Eurovision? Vypovídající jsou hlavně čísla. Společnost Eurovision, a.s., působí na trhu již od roku 2000, disponuje tak více než 16 lety zkušeností. Za tu dobu překročil celkový objem dotace zprostředkované naší společností částku 35 mld. Kč. Našim klientům jsme průvodcem celým dotačním cyklem, poskytujeme komplexní dotační servis od monitoringu možností, nastavení projektu, zpracování žádosti přes realizační management projektu až po realizaci

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

veřejných zakázek a služby inženýrské činnosti. Prioritou je pro nás profesionální a individuální přístup zkušeného týmu našich konzultantů k potřebám klientů a vysoká kvalita poskytovaných služeb. Jaké nejzajímavější možnosti lze nyní využít? V OP PIK můžeme sledovat dva základní trendy podpory podnikání. Úspory energií a inovační procesy. Pro inovování nabízí OP PIK několik programů, které na sebe logicky navazují a poskytují zájemci dostatečný prostor a podporu pro jeho inovační záměry. Nejen pro prvotní fázi inovací jsou k dispozici Inovační vouchery, ve kterých je možné získat prostředky na zaplacení služeb výzkumných a vývojových pracovišť pro měření, analýzy, nová konstrukční řešení apod. Pokud přemýšlíte nad průmyslovým a experimentálním výzkumem, program Aplikace zaplatí osobní náklady výzkumných pracovníků nebo smluvní výzkum. Vlastní středisko výzkumu a vývoje si pořídíte pomocí programu Potenciál. Kromě vybavení pro výzkumnou infrastrukturu lze pořídit i nemovitost. Zahájit výrobu nového prototypu vám umožní program Inovace. Druhou velkou oblastí podpory jsou programy zaměřené na využívání energie, ať už se jedná o program Úspory s cílem snižování konečné spotřeby energie, ve kterých je možné i pořizovat nemovitost, nebo programy na zavádění nových technologií v  oblasti nakládání s energií, jako je Elektromobilita. V  OP ŽP je v současné době možné čerpat finanční příspěvek spojený s materiálovým a energetickým využitím odpadů. Aktuální harmonogram výzev napříč programy je ke zhlédnutí na www.eurovision.cz. Eurovision, a.s. Veveří 102, 616 00 Brno tel.: +420 539 050 600 brno@eurovision.cz pobočka Praha: Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 tel.: +420 246 031 900 praha@eurovision.cz www.eurovision.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport