{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 71

Ondřej Merta

protože v rámci řešení grantového projektu přibyl ještě druhý workshop a díky plánované větší spotřebě dřevěného uhlí jsme se rozhodli i pro větší milíř. Místo

obvyklých 8 běžných metrů tvrdého dříví bylo tento rok použito dvojnásobného množství materiálu. Prodloužila se i předpokládaná doba hoření milíře

a ten byl zapálen již ve středu 17. května. Ukázalo se však opět, jak je nejisté předvídat průběh podobných pochodů, když se matka příroda zachová jinak než

a)

b)

Pece s tenkou hrudí č. 1, 3 a 4 při práci během workshopu starého železářství

Milíř byl zapálen a do krále (střed milíře) poprvé doplněno dříví, uhlíři se domlouvají na dalším postupu

Maďarsko-chorvatsko-slovinská obsluha pecí při sobotních ukázkových tavbách

Zhutňování výsledku jedné z taveb v šachtové peci stu- denty Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Nymburce

Finální výrobek huti – železná lupa se dvěma pokusy o naseknutí (a) a železná lupa se zdařilým naseknutím (b)

Otevření („vylomení“) šachtové pece – bude „hutník“ po- těšen či zklamán?

Další kovářské zpracování vytaveného železa

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

275

AK TUALIT Y

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport