{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

5 4 . s l é v á r e n s ké d ny ® v B r n ě

HARMONOGRAM 54. SLÉVÁRENSKÝCH DNŮ (K 11. 8. 2017) Úterý 7. 11. 2017

8.00–9.00 Prezence účastníků

Plenární sekce (9.00–12.00) 9.00–9.30 Slavnostní zahájení 54. SD 9.30–10.00 SOBÍŠEK, P.: Aktuální vývoj české ekonomiky (UniCredit Bank, a. s.) 10.00–10.30 HLAVINKA, J.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR) 10.30–10.45 Přestávka 10.45–11.15 KARAS, Z.: Současnost a vývoj zpracování a recyklace odpadů ve slévárenství (DESTRO) 11.15–11.45 VODÁREK, V.: Trendy ve výrobě, zpracováních a vlastnostech kovů a slitin (VŠB – TU OSTRAVA) 11.45–11.50 IVANOV, S., PACAL, L.: 20 let společnosti Hüttenes - Albertus CZ, s.r.o. (Hüttenes - Albertus CZ, s.r.o.) 11.50–12.00 Diskuze k přednáškám v plenární sekci 12.00–13.00 Oběd

Odborné přednášky (13.00–17.00)

A

Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty

DULAVA, M., ZÁDĚRA, A.: Problematika výroby slitiny Alloy 59 13.00–13.25 (S+C ALFANAMETAL s.r.o.)

Sekce metalurgie litin

B

Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

MORES, A., HORNÍK, J., ODEHNAL, J., SKRBEK, B.: Povrchové indukční kale13.00–13.25 ní feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si (ČVUT PRAHA)

13.25–13.50

FERJO, J., ČAMEK, L.: Některé možnosti vedení redukční výrobní fáze v EOP ve Vítkovické slévárny s.r.o. (Vítkovické slévárny)

13.25–13.50

MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., STAFFIN, R.: Optimalizace technologie výroby velkých strojních odlitků (ArcelorMittal Ostrava)

13.50–14.15

FILA, P., BALCAR, M.: Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a.s., na koncentraci kyslíku v oceli (ŽĎAS, a.s.)

13.50–14.15

MARTINÁK, R.: Vliv teploty kovu na kinetiku odeznívání očkovacího účinku v grafitizujících litinách (Z MODEL)

14.15–14.40

HUNA, B., ROJÍČEK, V., PĚLUCHA, B.: Modifikační zpracování tvárné litiny injektáží směsi FeSiMgRE plněným profilem (ALMAMET GmbH)

14.15–14.40

VÍŠEK, J.: Výroba FeS a možnosti použití ve slévárenství a ocelárenství (PROMET CZECH Ostrava)

14.40–15.00 Přestávka

14.40–15.00 Přestávka

15.00–15.25

MARALÍK, P., ADÁMEK, J., KERŠNER, Š.: Keramické vtokové soustavy pro slévárenskou technologii (SEEIF Ceramic, a.s.)

15.00–15.25

HAMPL, J., MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., BAŘINA, P.: Odfosfoření a odsíření surového železa pro odlitky (VŠB – TU OSTRAVA)

15.25–15.50

KAVIČKA, F.: Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR (VUT v BRNĚ )

15.25–15.50

ODEHNAL, J., DUFFEK, J.: Materiálové vlastnosti 70tunového odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18 (PILSEN STEEL)

15.50–16.15

TKADLEČKOVÁ, M., MICHÁLEK, K., GRYC, K., SOCHA, L.: Optimalizace výroby ocelových ingotů (VŠB – TU OSTRAVA)

15.50–16.15

SKRBEK, B.: Důsledky provozního přetěžování odlitků výfukového potrubí z materiálu GJS SiMo 35-6 (TU LIBEREC)

16.15–16.40

ČERNÝ, J.: Vliv dezoxidace s využitím CaSiBa na mikrostrukturu nízkolegované oceli (COMTES FHT a.s. )

16.15–16.40

ŠPAČEK, M., SKŘÍŠOVSKÁ, P.: Využití autonomní optimalizace ke snížení lokální porezity v odlitku z LKG (MAGMA Giessereitechnologie GmbH)

16.40–17.00

PERNICA, V., ŠENBERGER, J.: Tavení vysokolegovaných Cr a CrNi ocelí na vakuových indukčních pecích (VUT v BRNĚ )

16.40–17.00

BÍLEK, D., SKRBEK, B.: Vývoj mechanických vlastností tenkých stěn bloků válců z litiny s lupínkovým grafitem (TU LIBEREC)

18.00–19.00 Večeře 20.00–23.00 Setkání slevačů

Středa 8. 11. 2017 Odborné přednášky (8.00–12.00)

C

Sekce C – Sekce ekonomická

8.00–8.25 CILEČEK, J.: QUO VADIS, české slévárenství (ALUCAST)

Sekci řídí: Ing. Jiří Pazderka. Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

8.00–8.25 VAŇKOVÁ, A.: Granulometrie ostřiv (VIADRUS, a.s.)

KOCIAN, J.: Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA (Slévárna UXA)

8.25–8.50 OBRTLÍK, J.: Karty sléváren (JMA HODONÍN)

8.50–9.15 PYTLOUN, M.: Ekonomika odpadů (DESTROPROMAT s.r.o.)

8.50–9.15

PAZDERKA, J., KŘENKOVÁ, P.: Vliv oleje na bentonitové směsi (KERAMOST, a.s.)

9.15–9.40 ŠPIČKA, I., TYKVA, T.: Je průmysl 4.0 marketingový tah? (VŠB – TU OSTRAVA)

9.15–9.40

HESOUN, P.: Je možné, aby nám automat řídil kvalitu formovací směsi (KASI spol. s r.o.)

9.40–10.00 Přestávka

9.40–10.00 Přestávka OBRTLÍK, J.: Aplikace ekologických pojiv v podmínkách JMA Hodonín (JMA HODONÍN)

FOLTA, J.: Úspěch slévárny tlakového lití v konkurenčních podmínkách 10.00–10.25 21. století (ŠKODA)

10.00–10.25

10.25–10.50 ŠPIČKA, I., TYKVA, T.: Datamining v hutním průmyslu (VŠB – TU OSTRAVA)

10.25–10.50 NEUDERT, A., PŘEROVSKÁ, M.: Degradace jader (ve vztahu k oživování)

10.50–11.15

MIČA, R.: Řešení ekonomické problematiky sléváren cestou PROJEKTŮ (ŽĎAS, a.s.)

10.50–11.15

VYKOUKAL, M., FLORIÁN, J., BAJER, T.: Optimalizace výroby jader a forem aplikací nekřemenných ostřiv (SAND TEAM, spol. s r.o.)

11.15–11.40 KAFKA, V.: Některé aspekty výroby odlitků (RACIO & RACIO)

10.15–11.40 KNOBLOCH, P.: Aplikace 3D tiskáren pro výrobu forem (3D Tiskárna Turnov)

11.40–12.00 MORÁVEK, M.: CNC obráběcí stroje pro obrábění odlitků (MISAN s.r.o.)

11.40–12.00

12.00–13.00 Oběd

12.00–13.00 Oběd

ŠMARDA, Z., VONDRÁČEK, R., LENZEN, F.: Nová technologická platforma EcocureTM Blue (ASK Chemicals Czech s.r.o.)

Odborné přednášky (13.00–17.00)

E

Sekce technologická

13.00–13.25 ČECH, J.: Využití 3D tisku forem a jader ve slévárenské technologii (ŽDAS, a.s.)

Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie

F

Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

Sekci řídí: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.

13.00–13.25

BRŮNA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D., PASTIRČÁK, R.: Analýza reoxidačných procesov vo vtokovej sústave pri odlievaní Al zliatin (ŽILINSKÁ UNIVERZITA)

13.25–13.50

FOURBERG, CH., PACAL, L., HOŠÁK, D.: Technologie 3D tisku ve slévárenství (Hüttenes - Albertus CZ, s.r.o.)

13.25–13.50

BLAHA, V.: Novinky legislativy v oblasti ekologie týkající se slévárenských provozů (EMPLA)

13.50–14.15

HERKA, P., SCHMIDT, M.: NEM tryskací materiál – alternativa ke granulátu (KRAMPEHAREX CZ s.r.o.)

13.50–14.15

PTÁČEK, J., LÁNA, I.: Využití elektrovodivosti materiálů k hodnocení vlastností slitin typu Al-Si (SLÉVÁRNA A MODELÁRNA NOVÉ RANSKO)

14.15–14.40

HRABINA, D.: Vyšší povrchová kvalita odlitků díky nové generaci pěnových filtrů (VESUVIUS MORAVIA s.r.o.)

14.15–14.40

NGUYENOVÁ, I.: Použití jader vyrobených metodou Croning v technologii nízkotlakého lití (BREMBO Czech s.r.o.)

14.40–15.00 Přestávka

14.40–15.00 Přestávka

DRÁPELA, M.: Využití automatizovaného měření a opracování odlitků (MCAE 15.00–15.25 SYSTEMS, s.r.o. )

15.00–15.25

RAŠOVEC, V., LUŇÁK, M.: Vliv tepelné vodivosti postřiku kovové formy na kvalitu odlitku ze slitiny Al-Si (BENEŠ A LÁT)

15.25–15.50

ČERVENÝ, D.: TIESSE PRAHA, s.r.o., – Vyspělé technologie pro slévárenství (TIESSE PRAHA, s.r.o. )

15.25–15.50

KROUPOVÁ, I.: Optimalizace slévárenských postupů výroby kovových pěn (VŠB – TU OSTRAVA)

15.50–16.15

TOMEK, L.: Vlastnosti pěnokeramických filtrů a jejich využití v numerických simulacích (LANIK s.r.o.)

15.50–16.15

BRYKSÍ, V.: Zjemění struktury odlitků litých technologií rheocasting (KOVOLIS HEDVIKOV a.s.)

16.15–16.40 HNILICA, S., HNILICA, R.: Optimalizace apretace ve slévárně JMA (JMA s.r.o.)

16.15–16.40

HERMAN, A.: Problematika odplyňování slitin Al-Si v hutním provozu (ČVUT PRAHA)

16.40–17.00 KOVÁČ, M.: Simulace na „1000 způsobů“ (MECAS ESI)

16.40–17.00 Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze

17.00–17.15

Slavnostní ukončení 54. SD

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

261

Z P R ÁV Y ČSS

8.25–8.50

Sekce formovací materiály

D

Sekci řídí: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport