{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 54

Mar tin Balcar

Odborná komise 04 při ČSS – 152. zasedání v Kladně I n g . M ar t in B al c ar, P h . D.

Z P R ÁV Y ČSS

předseda OK 04 tavení oceli na odlitky foto: Pavla Gálová

Ve dnech 15. až 16. června 2017 se uskutečnilo 152. zasedání OK 04 při ČSS. Pravidelné setkání členů odborné komise bylo výjimečné v několika ohledech. První výjimkou bylo konání komise mimořádně v Kladně a druhou pak organizace zasedání, které se ujala společnost Miroslav Karas – DESTRO, jejíž zástupci patří mezi mladší a výrazně aktivní členy České slévárenské společnosti. Zasedání se konalo v historickém zázemí secesního hotelu Hoffmann, které mohli účastníci ocenit i v rámci vlastního ubytování. Za zmínku stojí, že hotel postavil v  roce 1902 český i rakouský architekt a designér Josef František Maria Hoffmann (1870 Brtnice u Jihlavy – 1956 Vídeň) jako dům pro významné hosty hutí Poldi Kladno. Na zasedání byla projednána organizace odborné sekce pro 54.  slévárenské dny včetně aktivní účasti členů OK 04 a hlavním bodem pak byla příprava XXIII. celostátního školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem, které se bude konat 11. až 13. září 2017 v hotelu Svratka. Do pro-

Obr. 3. OK 04 v areálu společnosti DESTRO, v pozadí stavební bloky STABLO vyrobené ze strusky haldy

gramu byla dále zařazena prezentace a diskuze na téma „Hospodaření s recyklovatelným odpadem v českých slévárnách“, vedená hostitelskou společnost Miroslav Karas – DESTRO. Diskuze přinesla zajímavé závěry, které lze shrnout do konstatování, že většina českých oceláren a sléváren si stále neuvědomuje hodnotu druhotných materiálů vznikajících v rámci jejich výrobního procesu. Nejen na základě legislativy jsou tyto materiály stále označovány jako odpad, ale také je s nimi podle toho i nakládáno. Příklady firem, které aktivně přistupují k  ekologizaci metalurgických provozů však poukazují na významné ekonomické benefity recyklace odpadů vyplývající ze spolupráce s  odborníky, jako je např. společnost Miroslav Karas – DESTRO. Realitu ekologického zpraco-

Obr. 1. Zasedání OK 04 v hotelu Hoffmann v Kladně

258

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

Obr. 2. Občerstvení v parku – pivo „Ocelář“ čepuje za hostitelskou společnost DESTRO Zbyněk Karas

vání a recyklace metalurgických odpadů pak účastníci zasedání mohli zhlédnout ve zpracovatelském areálu zmíněné společnosti. Do programu se vešla také krátká návštěva firmy První Železářská Společnost Kladno, s. r. o., která prezentovala vlastní výrobní areál a některé investiční celky, na jejichž realizaci se v současné době podílí. Závěrem bych si dovolil jménem OK 04 vyjádřit poděkování společnosti Miroslav Karas – DESTRO za výjimečnou atmosféru 152.  zasedání naší komise a současně popřát této společnosti a všem moderním slévárnám úspěšnou spolupráci a skvělou budoucnost. Další zasedání Odborné komise 04 při ČSS se bude konat v rámci XXIII. celostátního školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem ve dnech 11. až 13. září 2017 v hotelu Svratka.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport