{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

Základní principy v ýroby strukturálních odlitků

Basic principles of manufacture of structural castings 621.74.043.2 : 629.113.002.2 die casting— car manufacture

One of tools for car weight reduc tion is using of aluminium castings in car body struc ture. Struc tural castings are usually thin-walled, large and complex ones. Requirement s for mechanical proper ties (par t s are of ten crash-relevant) and abilit y for joining (welding, riveting, glueing) means that special techniques must be used during their produc tion. The following tex t summarizes basic requirement s for struc tural castings, and principles of their produc tion.

Ú vo d Požadavky legislativy na snižování emisí CO2, stejně jako tlak na optimalizaci spotřeby a výkonů vozidla vedou výrobce automobilů ke snaze maximálně zredukovat hmotnost vozidla. Využití slitin hliníku v konstrukci karoserie vozidla je jednou z  cest, která umožňuje odlehčení konstrukce. Mimo plechů a tvářených profilů ze slitin hliníku jsou využívány i odlitky vyráběné tlakovým litím. Oproti běžným odlitkům ze slitin hliníku jsou na strukturální odlitky kladeny specifické požadavky, které se odráží v požadavcích na výrobu. Strukturální odlitky mají obvykle tenké stěny (až 2 mm) a velkou plochu. Často kombinují několik původních dílů (plechových výlisků a profilů), což přináší značnou tvarovou složitost těchto dílů. Ve společnosti DGS Druckguss Systeme, s. r. o., byla zahájena výroba strukturálních dílů v roce 2015. Úspěšné zavedení výroby strukturálních dílů v Liberci bylo umožněno díky rozsáhlým zkušenostem mateřské firmy DGS Druckguss-Systeme AG, která tyto díly vyrábí dlouhodobě a při jejich vývoji spolupracuje s výrobci automobilů. Požadavky na odlitky Karoserie vozidla musí mít dostatečnou tuhost a pevnost, aby snášela zatížení v provozu. K tomu musí být schopna odolat nárazu a pohltit maximální množství jeho energie. Z  toho plynou požadavky na jednotlivé díly karoserie včetně hliníkových odlitků. Strukturální odlitky musí splňovat následující požadavky: – mechanické vlastnosti (pevnost, tažnost); – svařitelnost; – schopnost spojování lepením; – schopnost spojování nýtováním; – nízký obsah pórů z důvodu zaručení mechanických vlastností a svařitelnosti; – požadavky na dokumentaci a zpětnou sledovatelnost. Mechanické vlastnosti Mechanické vlastnosti jsou dány chemickým složením materiálu, tepelným zpracováním a vlastní technologií přípravy tekutého kovu a lití. U odlitků, které se nacházejí v deformačních zónách, je požadována tažnost vyšší než 10 %. Porovnání mechanických vlastností běžných odlitků a strukturálních dílů je uvedeno v tab. I. Konkrétní požadavky na mechanické vlastnosti a tepelné zpracování jsou dány normami konkrétního zákazníka. Příkladem požadavků může být norma DBL4918 společnosti Daimler AG (tab. II a III), která rozděluje odlitky do 4 produktových skupin podle použití a pro každou produktovou skupinu stanovuje požadavek na mechanické vlastnosti. Strukturální díly jsou v produktové skupině PV.20 a PV.30.

Tab. I. Porovnání mechanických vlastností konvenčních a strukturálních dílů Tab. I. Comparison of mechanical properties of conventional and structural parts

Ing. Milan Jelínek, Ph.D. D G S D r u c kg u s s Sy s t e m e, s . r. o . m.jelinek@dgs- druckguss.com

Rm [MPa]

Rp0,2 [MPa]

tažnost A [MPa]

standardní odlitky

≥ 240

≥ 140

0,5–1,5

deformační díly

≥ 180

≥ 120–150

≥ 10

pevnostní díly

≥ 215

≥ 150–180

≥7

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

221

STRUKTURÁLNÍ ODLITKY

Základní principy výroby strukturálních odlitků

M. Jelínek

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport