{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 72

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

VASSALLO, C. a kol.: Méně materiálu a nákladů na čištění odlitků z oceli (Less material and fettling costs in steel castings), 2016, č. 11, s. 258–259. CAPUZZI, S. a kol.: Vývoj tepelného zpracování tlakově litých automobilových komponentů ze sekundární slitiny hliníku v polotuhém stavu (Development of heat treatments for automotive components diecast with secondary aluminium alloy at semi-solid state), 2016, č. 11, s. 270–274. NOBUKI, T. a kol.: Charakteristiky rázové houževnatosti a mechanických vlastností litin s kuličkovým grafitem legovaných mědí (Impact charakteristics and mechanical properties of copper alloyed spheroidal graphite cast iron), 2016, č. 12, s. 294–298, (viz s. 205, pozn. red.).

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

GIESSEREI www.vdg.de

MEYER, E. a kol.: Aerogely jako jádrové přísady pro zlepšení kvality odlitků (Aerogele als Sandkernadditive zur Verbesserung der Gussteilqualität), 2016, č. 10, s. 32–37. VACELET, P. H. a kol.: Nejnovější technologické stanovisko pro pojiva cold box (Neueste Technologieplattform für Cold-Box-Binder), 2016, č. 10, s. 38–45. PIETRI, D.; BECK, Ch.: Technologie vyplavitelných jader je otevřená pro všechny (Lost Core-Technologie offen für alle), 2016, č. 10, s. 46–52. RÖDERS, G.: Praktické nasazení vysoce pevné slitiny Silafont-38 (Praktischer Einsatz der hochfesten Legierung Silafont-38), 2016, č. 10, s. 64–68. WAGNER, K. a kol.: Je dosažitelná kvalita odlitků bez podpěrek jader? (Ist die Qualität stützenfreien Gusses unter Verwendung von Kernstützen erreichbar?), 2016, č. 10, s. 74–78. DAHMEN, M.: Vodní zpětný chladicí systém, inteligentní a energeticky účinný pro indukční tavicí zařízení (Intelligentes, energieeffizientes Wasserrückkühlsystem für Induktionsschmelzanlagen), 2016, č. 10, s. 70–73. SIMON, R.: Inovační řízení procesu rotorového odplynění hliníkových tavenin (Eine innovative Prozesssteuerung für die Rotorentgasung von Aluminiumschmelzen), 2016, č. 10, s. 80–87. VEILE, I. a kol.: Bezporuchová charakterizace materiálu a zkoušení vad u litých součástí (Zerstörungsfreie

202

Materialcharakterisierung und Fehlerprüfung von Gusskomponenten), 2016, č. 11, s. 32–35. SIPOS, M.: Pojivo zítřka cold box – individuální řešení místo sériového pojiva (Cold-Box-Binder von morgen – Individuelle Lösung statt Serienbinder), 2016, č. 11, s. 40–43. MÜLLER, E.: Mikronástřiky – analý- za výsledků pro popis povrchu litých součástí (Mikrosprühen – Analyse der Ergebnisse zur Charakterisierung der Gussteil-oberfläche), 2016, č. 11, s. 46–51. VORRATH, M.: Poznat a účinně zabránit: Prameny chyb při nanášení nátěrů (Erkennen und wirksam vermeiden: Fehlerquellen beim Schlichtenauftrag), 2016, č. 11, s. 52–57. BOEHM, R.: Technologie anorganických jádrových pojiv: z Německa do světa (Anorganische Kernbinder-Technologie: von Deutschland in die Welt), 2016, č. 12, s. 30–35. BIEHL, S. a kol.: Senzorika tenké vrstvy u procesu tlakového lití (Dünnschichtsensorik im Druckgiessprozess), 2016, č. 12, s. 46–49. HARTUNG, F.: Patentovaná technologie ochrany prostředí pro slévár- ny (Patentierte Umwelttechnologie für Giessereien), 2016, č. 12, s. 68–71. LECHNER, J.: Využití odpadního tepla a získání proudu: ušetření energetických nákladů (Abwärme nutzen, Strom gewinnen: Energiekosten sparen), 2016, č. 12, s. 72–75. DIZDAREVIC, M.: Odstředivé lití s 3D vytištěnými jádry (Schleudergiessen mit 3-D-gedruckten Kernen), 2016, č. 12, s. 76–79. GRUND, S.: Tlakové lití zinku – mnohostranné nasazení a inovace v licí technice (Zinkdruckguss – vielfältig im Einsatz und innovativ in der Giesstechnik), 2016, č. 12, s. 80–83. RUSCHE, Ch.: Vize Průmysl 4.0 – výzva a šance (Die Vision Industrie 4.0 – Herausforderung und Chance), 2017, č. 1, s. 23–25. HOFER, P. a kol.: Zkoumání vlivu vel- kého chlazení, dodatečného zpevnění a parametrů legování na strukturní vlastnosti tlakově litých částí (Untersuchung der Einflussgrössen Kühlung, Nachverdichtung und Legierungsparameter auf die Gefügeeigenschaften von Druckgussbauteilen), 2017, č. 1, s. 26–31. VOLLRATH, K.: Výroba vysoce hodnotných solných jader tlakovým litím v teplé komoře (Herstellung hochwertiger Satzkerne durch Warmkammer-Druckgiessen), 2017, č. 1, s. 32–37.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

GUSSFELD, A.; MICHELS, H.: Vývoj procesu přesného lití „near net shape“ pro turbínová kola ze slitiny TiAl (Prozessentwicklung für Near Net Shape-TiAl-Turbinenräder im Feingiessverfahren), 2017, č. 1, s. 38–45. POSTLE, L.: Slévárenství a průmysl – dnes a zítra (Giesserei-Industrie – heute und morgen), 2017, č. 1, s. 46–51. BLÖMKER,S.: Řešení jistot pro slévárenský průmysl (Sicherheitslösungen für die Giesserei-Industrie), 2017, č. 1, s. 52–55. STRUNZ, A.: Vysoce výkonné materiály na podkladě wolframu umožňují nákladově příznivý a kvalita- tivně zlepšený slévárenský proces (Hochleistungswerkstoffe auf Wolframbasis ermöglichen kostengünstigeren und qualitativ verbesserten Giessereiprozess), 2017, č. 1, s. 56–57. DIZDAREVIC, M.: Na cestě k „Odlitku 4.0“ (Auf dem Weg zu „Guss 4.0“), 2017, č. 1, s. 62–63. GIESSEREI E R FA H R U N G S - AU STAU S C H www.vdg.de

DAHLMANN, M. a kol.: Vysoce výkonná formovací hmota pro tech- nologii přesného lití (Hochleistungsformstoff für den Präzisionsguss), 2016, č. 9/10, s. 6–9. BITTNIOK, R.: Měření teploty ve slévárně litiny (Temperaturmessung in der Eisen- Giesserei), 2016, č.9/10, s.10–13. RACH, Ch.: Čistění jaderníků dokonalým procesem (Prozesssichere Kernkasten-reinigung), 2016, č. 9/10, s. 16–18. BAUER, N.: Ekologická náhrada olova (Ökologischer Ersatz von Blei), 2016, č. 9/10, s. 19–21. BAEGER, H.: Korozně stálá laserová gravura na ušlechtilé oceli (Korrosionsbeständige Lasergravur in Edelstahl), 2016, č. 9/10, s. 24–25. WENKE, H.: Nová lehká turbínová bruska (Neue leichte Turbinenschleifer), 2016, č. 9/10, s. 26–31. MASUCH, T.: Odstraňování milionů otřepů vodním tlakem (Milionen Grate mit Wasserdruck entfernen), 2016, č. 9/10, s. 32–34. KONDZIOLKA, T.; STOCKER, T.: Inteligentní RTG technika to dělá možné (Intelligente Röntgentechnik macht es möglich), 2016, č. 11/12, s. 16–17. VASSALO, C.: Méně materiálu a čistění u lité oceli (Weniger Material- und

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport