{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 69

E I CF Wo r k s h o p 2017 l J o s e f H l a v i n k a

José Angel Gutiérrez Olabarria Foundry surface inspection through a double nature machine vision information Michele Banfi Automated liquid penetrant inspection by means of robot and visual inspection Brian Kyte The use of optical metrology on cast aurfaces Martin Hainbuchnerr Application of 3D scanning in the foundries

Tim Whittaker A new approach to wax pattern inspection, robotic automation & close loop control Steve Leyland & Rajesh Ransing Minimising investment casting process variation through advanced analysis Richard Gould Innovative, rapid and versatile inspection fixturing for the investment casting process Ladislav Tomek Inspection & testing methods of ceramic cores Gavin Dooley Risk reduction through inspection and control of consumable materials within the precision invest casting process Michael Weissenbacher & Thomas Krumrei Refractory raw materials selection and inspection: test methods and impact on shell performance Vlastimil Kolda The issue of the macrostructure formation of directionally solidified turbine wheel

Více informací, fotografie a ohlasy: www.eicfbrno2017.com video: www.eicfbrno2017.com/video

Foundry fairs

Celý průmyslový svět se setkal v Hannoveru Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Vytvářet nové hodnoty s Průmyslem 4.0 Roboti, kteří se ovládají tak snadno jako smartphone. Stroje, které se učí z chyb. Energetické systémy, které jsou digitálně řízené a propojené. A středobodem je člověk. Veletrh HANNOVER MESSE 2017 ukázal, kde vznikají nové hodnoty, když do továren vstoupí digitální věk a digitální energetické systémy. HANNOVER MESSE – Get new technology first! Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se uskutečnil v Hannoveru 24.–28. dubna 2017. Veletrh HANNOVER MESSE je globální událost, kterou zastřešuje téma „Integrated Industry – Creating Value“, které synergicky propojuje všechna témata či odvětví týkající se digitalizace výroby (Průmysl 4.0) a energetických systémů (Integrated Energy). Sedm vedoucích veletrhů probíhalo na jednom místě ve všech 27 zaplněných výstavních halách a bylo zaměřeno na oblasti: Industrial Automation, MDA – Motion, Drive & Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply a Research & Technology. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2017 bylo Polsko. Z České republiky přijelo vystavovat 53 průmyslových podniků. V pavilonu 5 subkontratačního veletrhu měl na společné ploše s dalšími českými slévárnami stánek i Svaz sléváren ČR. Predictive Maintenance se stroji, které se umí učit Při digitalizaci výroby vzniká velké množství dat, která se na různých místech vyhodnocují. Pomocí technologií Machine-Learning se tato data budou do budoucna vyhodnocovat centrálně a vracet

se zpět ke stroji. Systémy tím získají schopnost samostatně se optimalizovat. „Tím se strojové učení stává významným nástrojem při zavádění tak zvané předvídající údržby (Predictive Maintenance), která byla stěžejním tématem veletrhu HANNOVER MESSE patřícím do rámce Průmyslu 4.0.“ Intuitivní jako smartphone, to jsou nové coboty Roboty, které se chystají zásadně změnit způsob, jakým nyní pracujeme v továrnách. Nejnovější generace kolaborativních robotů, tak zvaných cobotů, se ovládá stejně snadno jako smartphony. Coboty se samostatně učí a komunikují v cloudu. Jejich propojení, umělá inteligence a intuitivní ovládání jim umožňují komunikovat přímo s lidmi, protože se samostatně učí a vyměňují instrukce s jinými coboty. Právě pro menší podniky jsou nákladově výhodným řešením s možností využívat šance čtvrté průmyslové revoluce – Průmyslu 4.0. Technických možností je stále více a pořizovací náklady se pozvolna snižují. Podobně jako dnes u dronů se v oblasti cobotů očekává masové zavádění na trh, který umožní rychlou realizaci zcela nových nápadů nejen v oblasti průmyslového vývoje, ale zejména při obtížných malosériových či kusových operacích. Středobodem je člověk I v dobách všudypřítomné digitalizace člověk je a zůstává zásadním faktorem úspěchu podniku. S technologiemi Průmyslu 4.0 se činnosti dělníka v továrně stávají rozmanitější. Dělník řeší stále častěji problémy, rozhoduje, je inovátorem a iniciátorem tvorby ještě větších hodnot. Ale ani to není samo sebou. Rozhodující je, aby byly odborné pracovní síly na nový svět Práce 4.0 připravovány v rámci kvalifikačních opatření. V agilní a flexibilní továrně se dělník naučí zacházet s technologiemi Virtual Reality (virtuální realita) a Augmented Reality (rozšířená 3D realita), s datovými brýlemi a tablety. Všechny tyto zajímavé nástroje digitální továrny budou hrát přední úlohu novodobého vzdělávání. Veletrh HANNOVER MESSE 2017 navštívilo v průběhu pěti dnů přes 225 tisíc návštěvníků, více než 75 tisíc ze zahraničí. Největší počet zahraničních návštěvníků přijel z Číny – přibližně 9000, následovaný Nizozemskem – zhruba 6200, Indií 5300 a Polskem s 5000, kolem 3000 návštěvníků dorazilo z USA. Do Hannoveru zkrátka dorazil celý průmyslový svět, jak dokumentují i následující snímky.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

199

S L É VÁ R EN SK É KO N F ER EN CE l S L É VÁ R EN SK É V EL E T R H Y

Markus Möller Automated, efficient, capable and integrated optical 3D measurement for the inspection of turbine blade and vane castings

Slévárenské veletrhy

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport