{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 68

E I CF Wo r k s h o p 2017

EICF Workshop 2017 v Brně prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

S L É VÁ R EN SK É KO N F ER EN CE

organizační garant

Ve dnech 10.–12. 5. 2017 se v Brně konala významná evropská slévárenská konference zaměřená na technologii vytavitelného modelu. Tuto třídenní akci nazvanou „workshop“ pořádala organizace EICF – European Investment Casting Federation (Evropská federace přesného lití) ve spolupráci s  VUT Brno – odborem slévárenství Ústavu strojírenské technologie, Spolkem přesného lití – CICA (Czech Investment Casting Association) a Technickým muzeem v Brně. První den se účastníci setkali na uvítacím koktejlu v TM Brno, kde pro ně byl připraven bohatý kulturní program, především s možností důkladné prohlídky muzea, které má zcela bezpochyby vysokou evropskou úroveň. Celý druhý den pak byl věnován přednáškám workshopu se zaměřením na řízení kvality v jednotlivých fázích technologie

198

přesného lití metodou vytavitelného modelu. Přednášky (celkem 14) a doprovodná výstava (celkem 17 vystavovatelů) se uskutečnily v konferenčním centru hotelu Orea Hotel Voroněž, Brno. Úvodní, tzv. klíčová přednáška – Key Paper – workshopu, byla přednesena prof. Milanem Horáčkem z VUT v Brně. Zaměřena byla jak na oblast vzdělávání slévárenských odborníků, tak na shrnutí vybraných výzkumných projektů, řešených v poslední době na VUT a zaměřených na technologii přesného lití. Dále v programu zaznělo celkem 13 přednášek orientovaných na kontrolní metody a celkové řízení kvality v procesu odlévání metodou vytavitelného modelu. Závěr druhého dne patřil společenskému setkání v restauraci Starobrno, kdy především zahraniční účastníci měli možnost potvrdit si známý fakt, že totiž „kvalita za dobrou cenu“ je v  naší republice především u piva stále platná. Poslední den byl věnován návštěvám sléváren Alucast, s.r.o., Tupesy, (25 účastníků), PBS Velká Bíteš, a. s., (56 účastníků) a také firmy LANIK, s. r. o., Boskovice, (25 účastníků). Tyto návštěvy jsou vždy klíčovým faktorem pro celkové hodnocení workshopů účastníky. Je nutné poznamenat, že není snadné nalézt vhodné firmy s jejich souhlasem k návštěvě.

Exkurze v rámci workshopu EICF do společnosti ALUCAST, s.r.o., Tupesy

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

První ohlasy na brněnský workshop jsou vysoce pozitivní jak ze strany účastníků, tak organizátorů. Organizátoři byli především spokojeni s rekordní účastí více než 150 delegátů ze sléváren, dodavatelských firem a univerzit z celkem 20 zemí. Tato účast byla dle sdělení výkonného ředitele EICF pana Carlose Olabeho zatím historicky nejvyšší; např. poslední workshop pořádaný v  Sheffieldu ve Velké Británii byl navštíven necelou stovkou účastníků. Výkonným výborem EICF bylo vysloveno poděkování v podobě pamětních plaket spolupracujícím organizacím, především VUT a TM v  Brně, a také navštíveným firmám Alucast, s.r.o., PBS Velká Bíteš, a. s., a LANIK, s. r. o.

Seznam přednášek workshopu EICF Milan Horáček Key Note – Brno – Center of education and research of investment casting in the Czech Republic Philippe Masson Visual surface inspection: New techniques and implementation challenges

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport