{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 6

VÝZVA K AKTIVNÍ ÚČASTI 54. slévárenské dny® Brno 7.– 8. 11. 2017

Tr a d i č n í ú č a s t z á s t u p c ů s l é v á r e n ČR a S R Koncentrace účastní ků konference a doprovodné v ýstav y Cenová dostupnost i pro menší firmy Tr a d i č n í s e t k á n í z á s t u p c ů s l é v á r e n s d o d a v a t e l i M OŽ N O S T I KO M ERČN Í Ú Č A S T I F I R EM Komerční přednáška Doprovodná výstava Reklama

P L Á N D O P R O VO D N É V Ý S TAV Y

cena od 5 000 do 10 000 Kč cena od 10 000 do 26 000 Kč 4 000 Kč

www.slevarenska.cz A K T U Á L N Í R E Z E R VA CE S TÁ N K Ů Firma ASK Chemicals Czech, s. r. o. H-GLOST, s. r. o. Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o. HWS/Eirich KrampeHarex CZ, s.r.o. LANIK, s. r. o. Linde Gas, a. s. MAGMA Giessereitechnologie GmbH MECAS ESI, s. r. o. METOS, v. o. s. SAND TEAM, spol. s r. o. Z-MODEL, spol. s r. o.

(k 7. 6. 2017)

č. stánku S17 + S18 S19 + S20 S8 + S9 + S10 S21 S16 S7 S22 + S23 S15 S11 + S12 S13 + S14 S5 S1

KO N TA K T Y Organizační garant 54. slévárenských dnů® doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. tel./fax: +420 541 142 656, mobil: +420 737 542 333 zadera@fme.vutbr.cz

Česká slévárenská společnost Mgr. František Urbánek tel./fax: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176 slevarenska@volny.cz

Pořadatel Česká slévárenská společnost, z. s.

Generální sponzor Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.

Spolupořadatel Ústav strojírenské technologie FSI VUT Brno

Mediální partner časopis Slévárenství

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport