{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

K DY N I U M , a . s .

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

KDYNIUM, a. s., – kvalita, bezpečnost a ekologie ve slévárenství

Nezapomínáme na bezpečnost. Společnost KDYNIUM, a. s., se soustavně snaží zlepšovat pracovní prostředí svých zaměstnanců. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali 21. října 2014 v Kaiserštejnském paláci v Praze členu představenstva Ing. Luboši Polívkovi osvědčení o zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s uplatněním požadavků ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007 s právem používat označení „Bezpečný podnik“.

Ing. Jan Löffelmann technický ředitel KDYN IUM, a. s.

Slévárna přesného lití KDYNIUM, a. s., klade důraz nejen na kvalitu svých produktů, ale i na bezpečnost při práci a ekologičnost svých výrobních procesů. KDYNIUM, a. s., je držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 a je vlastníkem osvědčení „BEZPEČNÝ PODNIK“. Kvalita na prvním místě. Orientace na splnění požadavků zákazníka. Využívání metody „rapid prototyping“ a numerické simulace odlévání při zavádění nových odlitků do výroby. Použití nejkvalitnějších materiálů a inovativních technologií ve výrobě. To spolu s bohatou historií firmy a zkušeností jejích pracovníků dává základ dlouhodobé kvality výrobního procesu. Slévárna přesného lití KDYNIUM, a. s., má zavedený systém managementu kvality dle norem ISO 9001 a ISO/ TS 16949.

178

Principy programu ve společnosti KDYNIUM, a. s., naplňujeme již 2 roky; zvyšujeme bezpečnost a zlepšujeme ochranu zdraví našich zaměstnanců a zároveň tak narůstá i prestiž našeho podniku. Díky programu „Bezpečný podnik“ docilujeme současně vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytváříme podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním politiky naší slévárny poskytnout při řízení společnosti stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně lidského zdraví a ochraně životního prostředí.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

V České republice se v současnosti prokazuje platným osvědčením pouze 81 společností. Ty přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti práce na všech úrovních ke snižování pracovní úrazovosti a nemocnosti svých zaměstnanců na minimum. Ochrana životního prostředí je pro společnost KDYNIUM, a. s., neméně důležitým cílem. Snažíme se důsledně o to, aby naše veškeré činnosti byly nastaveny, řízeny a vykonávány tak, aby jejich případné negativní dopady na životní prostředí byly minimalizovány. Společnost KDYNIUM, a. s., provedla komplexní rekonstrukci prachové filtrace, kdy byly nahrazeny původní odsávací jednotky moderními filtračními jednotkami umožňujícími rekuperaci teplého vzduchu zpět do výrobní haly. Slévárna přesného lití KDYNIUM, a. s., má zavedený systém managementu environmentu dle normy ISO 14001.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport