{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 36

A L U C A S T, s .r.o.

Výroba keramické formy v termínu „rychlého prototypování“, tzn. v hodinách, je zajišťována ve společnosti ALUCAST ve speciální komoře (obr. 4), spalování plastového modelu se pak provádí ve speciální peci s dospalovací komorou (obr. 5). A LU C A STm a g n e z i u m

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Obr. 3. Odlitek vyrobený metodou rapid prototyping

modernějších kontrolních zařízení na kontrolu homogenity odlitků, zařízení na kontrolu trhlin a povrchových defektů, stejně jako speciální zařízení na kontrolu a vyhodnocování mechanických hodnot. Společnost ALUCAST se stává v roce 2015 vyhledávanou slévárnou přesných Al odlitků řady renomovaných firem z celého světa. V roce 2016 dodávky odlitků do oblasti letectví představují cca 35 % celkové výroby společnosti ALUCAST. Plní se tak vize vedení společnosti – dodávat přesné Al odlitky hlavně do sofistikovaných oborů – letectví. A LU C A STr a p i d p r ot ot y p i n g V současné době nenabízí svým zákazníkům společnost ALUCAST pouze přesné hliníkové odlitky ze slitiny Al vyráběné přesným litím metodou vytavitelného modelu, ale také přesné Al odlitky

vyrobené technologií rapid prototyping. Jedná se o technologii 3D tisku, přičemž investiční vybavení ve společnosti ALUCAST, s.r.o., umožňuje výrobu dílů ze slitiny Al během 2–3 dnů. V sušicí komoře Big Booster je možné vyrobit keramickou licí formu během 5 h. Odstraňování plastového modelu z keramické formy je prováděno ve speciální peci s dospalovací komorou. Jedná se tedy o proces maximálně šetrný k životnímu prostředí. Na obr. 3 je odlitek vyrobený technologií rapid prototyping o velikosti 520 × 200 × 160 mm a hmotnosti 3,5 kg. Odlitek je konstruován s řadou výztužných žeber o tloušťce stěn pod 2 mm a byl zákazníkovi dodán do 3 týdnů od dodání 3D modelu. Vyrábět odlitky technologií rapid prototyping znamená mít patřičné technologické vybavení a samozřejmě tuto technologii výroby zvládat na vysoké úrovni.

Obr. 4. Speciální komora pro výrobu keramické formy technologií rapid prototyping

166

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Několikaletý výzkum v oblasti výroby přesných odlitků ze slitin Mg byl ve společnosti ALUCAST ukončen koncem roku 2016. Společnost ALUCAST, s.r.o., dnes tedy nabízí svým zákazníkům odlitky také ze slitiny Mg. Odlitky se díky zavedené a používané technologii JFcasting vyznačují jemnou strukturou s poměrně vysokými mechanickými hodnotami. Odlitek ze slitiny Mg zachycený na obr. 6 je určen pro sportovní létání a odlitek na obr. 7 pak pro dopravní letoun. A LU C A STm a c h i n i n g Slévárna, která chce uspokojit zákazníka, musí být připravena na zákazníkova přání. Mezi častá přání a požadavky mnoha zákazníků v posledních letech patří také obrábění odlitků včetně jednoduché montáže a s povrchovou ochranou. Veškeré tyto činnosti jsou leteckými zákazníky podmiňovány certifikací minimálně na úrovni EN 9100:2009, v případě tepelného zpracování odlitků je bezpodmínečně vyžadován certifikát dle NADCAP. Obrábění odlitků zajišťuje

Obr. 5. Speciální pec s dospalovací komorou pro vypálení plastového modelu

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport