{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 12

slitinaslitina 141I 141I slitinaslitina Co Co

700

700

slitina slitina 141I 141I slitina slitina Co Co

900

900

P. Ňuksa – A. Joch – J. Vojtěch – B. Podhorná – I. Andršová – J. Zýka Využití kobaltových superslitin pro rozměrné přesně lité odlitky... 800 800

600

600

500

500

700

Rm [MPa]

Rp 0,2 02 [MPa]

500 500 200 200 400 400 100 100 300 300 0 0 0 0 200 200

200

200

400

400

600

600

800

800

1000 1000

Teplota Teplota [°C] [°C]

0

200

200

400

0 0

200 200

400 400

600 600

800 800

10001000

0

0

0

200 200

400 400

Teplota [°C][°C] Teplota

2

5 5 15 15 0 0 100 10 0

200

200

400

400

600

600

5

Obr. 9. Teplotní závislost tažnosti 0 09. Fig. Temperature dependence of ductility 0

800

800

1000 1000

Teplota Teplota [°C] [°C]

0

200 200

400 400

600 600

800 800

10001000

40

35

35

30 45 25 40 20 35 15 30 10 25 5 20 0 150

30 45 25 40 20 35 15 30 10 25 5 20 0 15 0

2

KCU [J/cm ]

10 10 20 20

40

2

15 15 25 25

45

KCU [J/cm ]

2

KCU [J/cm ]

slitina 141I141I slitina Co Co slitina slitina

20 20 30 30

5

1000 1000

600 600

800 800

10001000

slitinaslitina 141I 141I slitinaslitina Co Co

45

KCU [J/cm ]

25

800

800

Obr. 8. Teplotní závislost meze pevnosti Fig. 8. Temperature dependence of tensile strength

slitinaslitina 141I 141I slitinaslitina Co Co

Tažnost A5 [%]Tažnost A5 [%]

25

600

Teplota [°C][°C] Teplota

Obr. 7. Teplotní závislost meze kluzu Fig. 7. Temperature dependence of yield value

30

600

100 100

0

30

400

Teplota Teplota [°C] [°C]

200 200

100 100 0

slitina 141I141I slitina Co Co slitina slitina

Rm [MPa]

600 600 900 900 500 500 800 800 400 400 700 700 300 300 600 600 200 200 500 500 100 100 400 400 0 0 3000 300 0

Rm [MPa]

Rm [MPa]

Rp 02 [MPa]

600 600 300 300

Rp 02 [MPa]

Rp 02 [MPa]

700 700 400 400

Tažnost A5 [%] Tažnost A5 [%]

PŘESNÉ LITÍ

700

slitina 141I141I slitina Co Co slitina slitina

10

10

5

5

slitina 141I141I slitina Co Co slitina slitina

200

200

400

400

600

600

800

800

Obr. 10. Teplotní závislost vrubové houževnatosti 0 0 Temperature dependence of notch toughness Fig. 10. 0

1000 1000

Teplota Teplota [°C] [°C]

0

200 200

Teplota [°C][°C] Teplota

400 400

600 600

800 800

10001000

Teplota [°C][°C] Teplota

Obr. 11. Mikrostruktura kobaltové slitiny; žíháno 900 °C / 10 h Fig. 11. Microstructure of the cobalt alloy; annealed 900 °C/10 h

Obr. 12. Mikrostruktura kobaltové slitiny; žíháno 1000 °C / 10 h Fig. 12. Microstructure of the cobalt alloy; annealed 1000 °C/10 h

Obr. 13. Mikrostruktura kobaltové slitiny; žíháno 1100 °C / 10 h Fig. 13. Microstructure of the cobalt alloy; annealed 1100 °C/10 h

Obr. 14. Mikrostruktura kobaltové slitiny; žíháno 900 °C / 100 h Fig. 14. Microstructure of the cobalt alloy; annealed 900 °C/100 h

Obr. 15. Mikrostruktura kobaltové slitiny; žíháno 1000 °C / 100 h Fig. 15. Microstructure of the cobalt alloy; annealed 1000 °C/100 h

Obr. 16. Mikrostruktura kobaltové slitiny; žíháno 1100 °C / 100 h Fig. 16. Microstructure of the cobalt alloy; annealed 1100 °C/100 h

142

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport