{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

Pavel Pelikán

Slévárenské veletrhy Foundry fairs

Veletrhy Intec a Z upevnily svoji pozici a zaznamenaly nárůst počtu návštěvníků Ing. Pavel Pelikán

S L É VÁ R EN SK É V EL E T R H Y

Zuliefermesse Lipsko

Lipské veletržní duo Intec a Z uzavřelo své brány s nárůstem celkového počtu návštěvníků: nabídku 1382 vystavovatelů z 30 zemí zhlédlo 24 200 odborných návštěvníků z 35 zemí. Ohlasy vystavovatelů a návštěvníků na právě skončený ročník jsou vysoce pozitivní. Intec nabídl jako uznávaná platforma strojírenského průmyslu atraktivní a efektivní obchodní prostor nejen globálně působícím firmám, ale také malým a středním podnikům, zatímco veletrh Zuliefermesse opětovně přesvědčil šíří inovativní a flexibilní subdodavatelské nabídky. Lipsko se zkrátka stalo ve dnech 7.–10. března 2017 dějištěm prvního letošního opravdu důležitého setkání strojírenské branže. „Letošní ročník veletrhů byl skutečný úspěch. Opětovný nárůst počtu návštěvníků potvrdil vysokou atraktivitu obou veletrhů,“ říká Markus Geisenberger, jednatel pořádající společnosti Leipziger Messe, a dále dodává: „Toto naše úspěšné veletržní spojení dále upevnilo svoji pozici mezi předními strojírenskými veletrhy v Evropě. Inovativní,

Obr. 1. Zastoupení České republiky na veletrhu Zuliefermesse Lipsko – stánek společnosti UNEX, a. s., Olomouc

obsažné a mezinárodní – takové byly letošní veletrhy Intec a Z 2017.“ Mezinárodnost veletrhů Intec a Z skloňuje ve všech pádech také projektová ředitelka obou veletrhů Kersten Bunkeová: „Přivítali jsme návštěvníky z mnoha zemí. Speciálně Česko a Polsko byly silně zastoupeny. K tomu samozřejmě napomohl také kvalitní doprovodný program.“ Česká republika se na veletrzích neztratila, opak je pravdou. V součtu obou veletrhů se s celkovým počtem 31 vystavujících subjektů stala druhým nejpočetněji zastoupeným zahraničním účastníkem, co do velikosti výstavní plochy pak obsadila třetí místo. V rámci subdodavatelského veletrhu Zuliefermesse pak byla Česká republika vůbec největším zahraničním vystavovatelem co do plochy i počtu zúčastněných subjektů (obr. 1 ). Společný stánek českých firem iniciovaný Svazem sléváren ČR a finančně podpořený ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byl pojednán ve znamení otevřeného prostoru a právem přitahoval pozornost návštěvníků. Výstavbu stánku i celkové zázemí v průběhu veletrhu za-

Obr. 2. Ministr Martin Dulig (třetí zprava) na stánku společnosti TOS - MET Slévárna, a. s., Čelákovice

122

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

jišťovaly na velmi profesionální úrovni Brněnské výstavy a veletrhy. Jednání zde vedl také ministr hospodářství spolkové země Sasko pan Martin Dulig (obr. 2), v rámci své cesty na kooperační fórum tří zemí Sasko–Česko–Polsko, které se konalo v rámci odborného programu veletrhu Zuliefermesse; stánek ČR dále navštívil náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky pan Eduard Muřický (obr. 3), který zde jednal nejen s vystavovateli, ale také se zástupci samosprávy Saska či italského regionu Lazia. Celkově je možné proběhlé veletrhy hodnotit jako velmi úspěšné; v oficiálním průzkumu prováděném pořadateli více než 85 procent vystavovatelů uvedlo, že dosáhlo svých veletržních cílů. Obzvláště pozitivně byla hodnocena odborná kvalifikace návštěvníků, přičemž

Obr. 3. Náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky pan Eduard Muřický (druhý zleva)

i sami návštěvníci vesměs dle vlastních slov v prováděném průzkumu naplnili cíle své veletržní návštěvy. Ke spokojeným návštěvníkům veletrhu patřili rovněž studenti střední školy strojní v České Lípě, kteří navštívili letošní veletrhy ve spolupráci se Svazem sléváren. Při cestě do Lipska jim byla navíc zajištěna návštěva výrobního závodu BMW (obr. 4). Účastníci budou mít zajisté na co vzpomínat. Veletrhy se konají vždy jednou za dva roky, proto se na příští ročník veletrhů Intec a Zuliefermesse můžete vydat opět na začátku roku 2019.

Obr. 4. Studenti střední školy strojní z České Lípy na exkurzi ve výrobním závodě BMW

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport