{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 47

váš partner ve vzdělávání

Víme o oboru téměř vše! Víme o oboru téměř vše! váš partner ve vzdělávání

Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

inzerat.indd 1

. TAVIČ .Nabízíme SLÉVÁRENSKÝ MISTR vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství: ..SLÉVÁRENSKÝprofesní DĚLNÍK TAVIČ ..SLÉVÁRENSKÝ TECHNOLOG SLÉVÁRENSKÝ MISTR ..OBCHODNÍ SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK www.svazslevaren.cz . SLÉVÁRENSKÝ TECHNOLOG Naše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oboru . svaz@ svazslevaren.cz OBCHODNÍ SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ v kontextu s potřebami zemí EU 05.02.08 12:12:58

tel.: +420 541 142 681 Technická 2, 616 00 Brno Svaz sléváren České republiky Bližší informace:

Naše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oboru Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením v kontextu s potřebami zemí EU oborových znalostí škol a profesních organizací: garance je zabezpečena synergickým propojením .Profesionální VUT BRNO .oborových znalostí škol a profesních organizací: TU LIBEREC

..ČVUT PRAHA VUT BRNO ..SPŠS OLOMOUC TU LIBEREC ..SPŠ a VOŠT BRNO ČVUT PRAHA ..VŠB-TU OSTRAVA SPŠS OLOMOUC ..SŠSPŠTŘINEC-KANADA a VOŠT BRNO ..SŠTVŠB-TU ŽĎÁROSTRAVA NAD SÁZAVOU ..ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SŠ TŘINEC-KANADA SPOLEČNOST . SŠT ŽĎÁR NAD SÁZAVOU . ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST oborových znalostí škol a profesních organizací: . ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST . SŠT ŽĎÁR NAD SÁZAVOU . SŠ TŘINEC-KANADA . VŠB-TU OSTRAVA . SPŠ a VOŠT BRNO . SPŠS OLOMOUC . ČVUT PRAHA . TU LIBEREC . VUT BRNO

Bližší informace: Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením

v kontextu s potřebami zemíSvaz EUsléváren České republiky Technická 2, 616 00 Brno Bližší informace: Naše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oboru tel.: +420 541 142 681 Svaz sléváren České republiky

svaz@ svazslevaren.cz . OBCHODNÍ SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ Technická 2, 616 00 Brno . SLÉVÁRENSKÝ TECHNOLOG tel.: +420 541 142 681 www.svazslevaren.cz . SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK svaz@ svazslevaren.cz . SLÉVÁRENSKÝ MISTR www.svazslevaren.cz . TAVIČ inzerat.indd 1

05.02.08 12:12:58

Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

Víme o oboru téměř vše! inzerat.indd 1

05.02.08 12:12:58

Katalog sléváren a modeláren v České republice váš partner ve vzdělávání v českém, anglickém a německém jazyce Přehled výrobců odlitků ze slitin železných i neželezných kovů, tj. z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem, temperované litiny, ocelí, slitin hliníku, mědi, zinku a ostatních nekovových materiálů; výrobci modelů a forem, dodavatelé slévárenského zařízení a materiálu. Informace o výrobním programu sléváren, o kapacitách, druzích vyráběných slitin, technologiích výroby, strojním zařízení, kontrolních metodách, orientaci na výrobní odvětví atd. Cena: • katalog na CD: 400 Kč (včetně DPH) + poštovné • katalog na USB: 500 Kč (včetně DPH) + poštovné Bližší informace a objednávky: Dagmar Veselá, tel.: +420 541 142 681, svaz@svazslevaren.cz

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

117

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport