{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 39

R oz h o v o r s ř e d i t e l e m Va ze b n í v ě z n i c e a ú s t a v u p r o v ý ko n z a b e z p e č o v a c í d e t e n c e B r n o p l k . M g r. D u š a n e m G á č e m

Je také třeba, aby se firma postarala o stravování odsouzeného. Pokud nemá vlastní jídelnu, musí obstarat dovoz stravy, přičemž část nákladů, přibližně 22 Kč, pak věznice při vyúčtování refunduje. Jaký typ práce ve slévárně by mohli odsouzení vykonávat? Našli by určitě uplatnění jako pomocní pracovníci ve formovně, tavírně, cídírně nebo při přípravě formovací směsi, jako pomocníci u pece nebo jádraři.

Jak je to s volným pohybem odsouzených na pracovišti, na co všechno musí zaměstnavatel u vězně dohlížet? Přímo na pracovišti je nutné zamezit nepovoleným stykům a návštěvám, schůzkám s rodinnými příslušníky a cizí-

Má zaměstnavatel nárok vědět, za co byli vězni odsouzeni, aby předešel případným nesrovnalostem na pracovišti? Věznice tyto informace neposkytuje, záleží však na komunikaci s odsouzeným. Jak již bylo zmíněno, na externí pracoviště jsou zařazovány prověřené osoby. Můžete uvést nějaké příklady zaměstnání vězňů ve slévárnách? Přímo v Brně se jedná o slévárnu UXA, se kterou máme z minulosti velmi dobré zkušenosti. V jiných krajích by reference mohly poskytnout, jak je uvedeno i na webu VSČR, např. Věznice Kynšperk nad Ohří – broušení litinových odlitků, Věznice Mírov – ruční a strojní apretace hliníku a ložiskových štítů ze šedé litiny pro SIEMENS Mohelnice, Věznice Pardubice – pomocný dělník při opracování

odlitků, Věznice Rapotice – broušení odlitků, Věznice Rýnovice – opracování odlitků, Věznice Valdice – broušení litiny. Zaměstnání odsouzených může narazit na jisté společenské předsudky. Jakou máte zpětnou vazbu od zaměstnavatelů? Dosud jsme zaznamenali pouze pozitivní ohlasy; dá se říct, že spektrum firem, které využívají možnost zaměstnávat odsouzené, je velmi široké. Od potravinářství až po technické obory. Jedná se většinou o pom ocné práce, kdy sehnat odpovídající pracovní sílu bývá složité. My tuto možnost nabízíme. Koho lze kontaktovat v jiných městech, kde se nachází věznice? Je možno postupovat stejně jako v případě brněnské věznice. Na stránkách VSČR www.vscr.cz v oddíle „organizační jednotky“ zvolit věznici, vpravo je pak odkaz „kontakt pro zaměstnávání vězněných osob“. Pane řediteli, děkujeme Vám za rozhovor a za poskytnuté informace.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

109

ROZHOVORY

Jaká je finanční náročnost zaměstnání vězňů pro podnik? Náklady na zaměstnání jednoho vězně se pohybují v závislosti na náročnosti práce a kvalifikaci cca od 8  000 do 12 000 Kč za měsíc včetně příplatku za hospodářskou činnost věznice.

mi osobami. Samozřejmostí je zákaz konzumace alkoholu a návykových látek a držení nepovolených předmětů, např. mobilních telefonů apod. Pokud dojde k porušení daných pravidel, musí subjekt o nepatřičném chování odsouzeného věznici co nejdříve informovat.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport