{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 31

3D tisk. Úzká spolupráce firem voxeljet a Hüttenes-Albertus Group

Ch. Fourberg – L. Pacal – S. Ivanov – D. Hošák – M. Lubojacký

více komponent. To snižuje nejen počet dílů, ale také zmenšuje vynaložené úsilí sléváren před a po odlévání.

Tab. V. Přednosti a nevýhody 3D tisku písku s anorganikou Přednosti

nevýhody

+ absence toxických materiálů

+ pojivový materiál založený na vodním skle (křemičitan sodný)

− relativně vysoké náklady na písek

+ žádné emise u odlévání

+ jádra mohou být rozpuštěna ve vodě

− komplexní konečné opracování

+ dobré výsledky u slitin lehkých kovů + nízká tvorba plynů

− vyjmutí jádra relativně obtížné − pojivový materiál nasává vzdušnou vlhkost

Příklad jader vyrobených 3D tiskem s anorganickými pojivy

[1] VDI: Generative Fertigungsverfahren Rapid-Technologien (Rapid Prototyping) Grundlagen, Begriffe, Qualitätskenngrößen, Liefervereinbarungen. Berlin, Dezember 2009 (3404). [2] EDERER, Ingo Dr.: Werkzeuglose Formherstellung mittels 3D-Drucktechnologie. Giesserei-Praxis, 2004, 55(11), s. 407–410. ISSN 0016-9781. [3] HÖCHSMANN, Rainer: Wie das 3-D-Druckverfahren Giessereiprozesse revolutioniert. Giesserei, 2013, 100(11), 66–68. ISSN 0016-9765. [4] HOECHSMANN, Rainer: Perspektiven 3D-Druck: Auf dem Sprung in die Serienfertigung. Giesserei,

3 D t i s k p í s k u s f e n o l ovo u p r ysk y ři c í (o b r. 1 2 , t a b. V I, o b r. 1 3 – 1 5)

Obr. 12. Průběh technologie s fenolovou pryskyřicí pro 3D tisk

Tab. VI. Přednosti a nevýhody 3D tisku písku s fenolovou pryskyřicí Obr. 13. Příklad jader vyrobených 3D tiskem s fenolovou pryskyřicí

Přednosti

nevýhody

+ běžný písek, žádná úprava

+ nízká deformace za horka (rozměrová přesnost odlitků)

+ dosahuje po vytisknutí 240 N/cm²

+ nízký vývin plynů

− zvýšená procesní teplota vede ke smršťování

+ volně nastavitelný obsah pojiva + možnost tisku dutých struktur a z toho vyplývající pevnost + vynikající pevnost po dodatečném opracování až do 500 N/cm²

+ možnost tisku velmi tenkých částí jader

+ nízký obsah pojiva (1,9 hmot. %)

+ kompletní recyklace nespojeného písku

Z ávě r

Obr. Příklad jader vyrobených 3D tis14 a 15. kem s fenolovou pryskyřicí

3D tisk s voxeljetem umožňuje při použití běžných slévárenských materiálů jako např. tradičních křemenných písků, polymethylmethakrylátu a vhodných pojivových systémů dosažení perfektních slévárenských řešení jak při lití do pískových forem, tak u přesného lití. Přitom se dají zpracovat všechny slévatelné lehké a těžké kovy v kvalitě srovnatelné se sériovou výrobou a při stejné manipulaci. Pomocí 3D tisku se dají vytvořit komplexní geometrie precizně a s časovou úsporou. Stejně tak je možné spojit

− odstraňování horkého písku

2014, 101(3), 26. ISSN 0016-9765. [5] SÉGAUD, Jean-Marc: Vision 2025 – 3D-Drucken von Kernen.: Giesserei, 2014, 101(3), 24–25. ISSN 0016-9765. [6] BERGER, Uwe; HARTMANN, Andreas; SCHMID, Dietmar: Additive Fertigungsverfahren : Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing. 1. Aufl. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2013. [7] WALLENHORST, Carolin Dr.: Grundlagen zum Verständnis der anorganischen Kernfertigung. Giesserei-Praxis, 2010, 61(6), s. 181–184. ISSN 0016-9781.

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

101

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Obr. 10 a 11.

+ možnost kompletní recyklace nespojeného písku

L i t e ra t u ra

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport