{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 26

Aditivní v ýroba a simulace slévárenských procesů ve slévárenských časopisech

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

model FEM (FLOW-3D), kterým lze co nejpřesněji simulovat reálný proces odlévání. Popis prací (viz Giesserei, 2015, č. 3, s. 40.) Využití numerických simulací a CAD programů v PBS Velká Bíteš JOCH, A., ŇUKSA, P., KVASNICA, P. Slévárenství, 64, 2016, č. 7–8, s. 240–244 Je popsáno využití programu ProCAST s podporou CAD programů a 3D měření pro optimalizaci parametrů výroby odlitků, analýzy procesu lití, tuhnutí, výsledné makrostruktury a deformace odlitku v PBS Velká Bíteš. Získané výsledky se používají pro vstupní analýzu při vývoji všech nových odlitků. Doplněno četnými obrázky. Možnost měření výšky syrových forem optickým 3D skenováním Traceability of Height Measurements on Green Sand Molds Using Optical 3D Scanning MOHAGHEGH, K. aj.

Transactions AFS, 124, 2016, s. 113–120 Jedná se o metrologický přístup k měření výšky syrových forem 3D optickým skenováním s projekcí okraje. Je popsán nově vyvinutý zkušební váleček a celý postup měření včetně měřicího zařízení. Shrnuty a vyhodnoceny výsledky. Úvahy o konstrukci jader a forem vyrobených 3D tiskem Designüberlegungen für Kerne und Formen aus dem 3D-Drucker WOODS, K., RAVI, S. Giesserei-Praxis, 67, 2016, č. 12, s. 500–506 Jsou předloženy výsledky zkoušek zaměřených na různá hlediska, která je nutno respektovat při výrobě formy, resp. jádra, 3D tiskem. Shrnuty možnosti a přednosti 3D tisku. Popsán postup přípravy výroby, využití možnosti umístění 3D modelu s jakoukoliv orientací, umístění nálitků a průduchů a další aspekty (viz Transactions AFS, 2015, s. 169, a Modern Casting, 2015, č. 5, s. 24, výtah).

Selektivní laserové natavování: moderní výrobní technologie Selektives Laserschmelzen: Eine moderne Fertigungstechnologie VOLLRATH, K. Giesserei-Praxis, 67, 2016, č. 11, s. 456–458 Postup SLM byl vyvinut pro 3D tisk kovových materiálů. Je stručně uveden jeho princip, používané materiály, zvláštnosti a omezení, vhodné oblasti použití, srovnání mechanických vlastností s konvečně vyrobenými konstrukčními díly. Vyobrazení takto vyrobených konstrukčních dílů.

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, infoslevarny@tiscali.cz, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Odborné akce připravované ČSS Název akce 25. seminář Ekologie a slévárenství 54. zasedání Odborné komise ekonomické 301. výjezdní zasedání Oblastního výboru východočeského regionu 152. zasedání Odborné komise pro tavení oceli na odlitky Zasedání OK pro LKG Zasedání OK pro lití pod tlakem XXIII. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem

96

termín 18. 5. 2017 6.–7. 6. 2017 14. 6. 2017

15.–16. 6. 2017 31. 5. 2017 květen/červen

11.–13. 9. 2017

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

místo konání

odborný garant

kontakt

Hradec Králové

Ing. Vladimír Bláha

blaha@empla.cz

Zlín

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

vaclav.kafka@upcmail.cz

Třebechovice pod Orebem

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

DESTRO, Kladno

Ing. Martin Balcar, Ph.D.

Bc. Jarmila Malá jarmila.mala@zdas.cz

ČVUT Praha

doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

antonin.mores@seznam.cz

Mikulov

Ing. Vladimír Barci

hotel Svratka, Svratka

Ing. Martin Balcar, Ph.D. Bc. Jarmila Malá

Ing. Martin Balcar, Ph.D. martin.balcar@zdas.cz Bc. Jarmila Malá jarmila.mala@zdas.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport