{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

G . G e i e r Vs t ř e l o v á n í j a d e r v e r s u s 3 D t i s k j a d e r

ROZHOVORY NA DANÉ TÉMA

I n n ova t i o n a c c e l e ra t o r i n e n g i n e c o n s t r u c t i o n — M a h l e Kö n i g f o c u s e s on 3D-printed sand cores from ExOne

3D tiskem vyrobená písková jádra pro hlavy válců firmy Mahle König. I přes vysoký stupeň složitosti mohou být tato jádra vyrobena pomocí 3D tisku jako jedno jádro Sand cores for cylinder heads produced by Mahle König via 3D printing. Despite the high degree of complexity, cores in 3D printing can be displayed as single cores

Hotové hlavy válců u firmy Mahle König Finished cylinder heads on a Pallet at Mahle König

Můžete nám krátce jmenovat výhody 3D tisku pískových jader ve srovnání s klasickými výrobními metodami? Ve srovnání s klasickou výrobou nabízí 3D tisk enormně vysoký inovační potenciál nejen ve vývoji konečného produktu, ale také v optimalizaci sériové výroby a zajištění požadované flexibility výrobku. My dnes nedokážeme vůbec odhadnout celkový potenciál této technologie pro digitální, globálně propojenou výrobu. Ale již dnes se ukazují konkrétní příklady, jak výrazně mění 3D tisk budoucnost slévárenské praxe ve všech oblastech: v konstrukci, v kvalitě řízení výrobního procesu a v kvalitě konečného produktu, ale také ve flexibilitě procesu její výroby a v optimalizaci. Jaké byste uvedl konkrétní příklady? Používání stále komplikovanějších tvarů, které potřebujeme pro zvyšování výkonu motorů a požadavek na stále lehčí konstrukce, a to při snižování spotřeby pohonných hmot, jsou tím správným příkladem. Aby se tomuto požadavku vyhovělo, musí se stále zužovat výrobní tolerance. Tyto požadavky velmi často narážejí na výrobní možnosti standardních technologií. Při použití digitálního tisku pískových jader je možné takto náročné tvary odlévat pomocí kompaktního jádra, a ne použitím smontované sestavy jader. Jaký to má význam? Jádra nemají úkosy, neexistují volné části a je možné vyrábět tvary s podúkosem. Nesmí se také podcenit to, že speciálně u hliníkových jader odpadá apretace jader pomocí nátěru, pokud jsou jádra vyráběna 3D tiskem. U neexistujícího výrobního procesu nevznikají vady.

90

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

Mahle König, a company based in Rankweil, Austria, ranks among the world’s leading manufacturers of components for high-performance engines in the fields of leisure, motorcycling, as well as industrial and heavy-duty applications. Our strong market position rests primarily on innovative methods such as 3D printing technology from ExOne, a Gersthofen-based company. Even more so, Mahle König applies this future technology for mass production of small to medium lot sizes. Its potential, however, is far from exhausted, as the technical director Dr. Georg Geier explains in an interview. Mahle König introduced 3D printing processes very early in the series production of engines and components. Does your company consider itself a pioneer of sorts in this area? It is certainly fair to say so. In fact, the use of modern production methods has always been part of our corporate philosophy. Since its founding by Carl König, Mahle König has regarded itself as a technology driver and innovator. Nowadays, we are pioneers in our field, not least because of the close development partnership with our customers. What benefits may your company derive from these partnerships? For two and four-stroke engines, as well as diesel and gas gensets, partnerships favor the construction of numerous products with exceptional performance, efficient consumption, and low emissions. In turn, this relies on the development and production of cylinders, cylinder heads, pistons and piston rings from a single source. And how about the expertise of the company and its employees? That’s no doubt a key factor too. Furthermore, Mahle König provides an optimal development environment. In this respect, we regard the latest technologies suitable for mass production as an essential building block to develop and build innovative engines. Needless to say, 3D printing counts among such technologies. Are these technologies also a way to meet challenges generally faced by the engine construction market―and by Mahle König in particular? Absolutely. In the future, global markets will be influenced by two diametrically opposing paradigms. On the one hand, customers are demanding customized products for their target groups, that is, products that combine high performance, quality and reliability―and this partly in the most adverse environment of high temperature, abundant humidity, or dust. On the other hand, customers expect very cost-effective, resource-saving, and ever-lighter engines. In this situation, what opportunities arise for suppliers? Clearly: Growth―that is essential. Today manufacturers primarily seek extremely adaptable suppliers, which lower lead times for larger numbers of new product options, and do so without compromising on quality. At issue here are small and very small series with increasingly complex and sophisticated geometries, for which production technologies constitute a decisive success factor.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport