{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 18

ADITIVNÍ V ÝROBA

H . J i r á n ko v á 3 D t i s k á r ny v p r a x i – v y u ž i t í m o d e r n í t e c h n o l o g i e v e s l é v á r e n s t v í

pudr po celé ploše stavebního prostoru, a tím si sama z prášku, na který nebylo aplikováno pojivo, vytváří volné podpory, které jsou volitelně i strukturovány do voštin. Ty jsou jako takové velmi snadno odstranitelné pomocí štětečku nebo pískováním v prostoru pískovacího boxu, kde se modely čistí tryskáním stejným materiálem, z něhož se i staví. V závislosti na požadovaném použití dílu lze nakonec aplikovat potřebnou povrchovou úpravu (obr. 9). Za účelem zvýšení kvality procesu vytavení modelu jsou zhotovené modely napouštěny – infiltrovány voskem –, takže mají homogenní a jemný povrch. Zároveň tento voskový povrch zaručuje samoseparaci od keramické skořepiny. Tyto modely se následně ve slévárně obalují smáčením keramickou skořepinou. K zásadnímu rozdílu oproti klasickému voskovému modelu dochází při vytavování modelu ze skořepiny. Klasické voskové modely mají tendenci při zahřátí zvětšovat svůj objem, a proto může dojít k popraskání skořepiny. U modelů vytvořených pomocí 3D tisku je efekt opačný. Model se při zahřátí smršťuje, takže nijak neohrozí prasknutí skořepiny formy ani u tenkostěnných odlitků. Model vyhoří beze zbytku a bez jakéhokoliv projevu nevyhoření zbytků či zadehtování formy a podobně. Navazující úkony přesného lití jsou pak zcela stejné, ať už je použit model z 3D tiskárny nebo z vosku (obr. 10).

Tab. II. Technické parametry 3D tiskárny společnosti voxeljet Tab. II. Technical parameters of the 3D printer of the company voxeljet Data

běžné souborové formáty, jako je STL, STP

Stavební prostor

500 × 400 × 300 mm

Vrstvení

0,08 mm

Materiál

PMMA pudr

Pojivo

chemické

Zrnitost pudru

0,04 mm

Základní barva pudru

bílá, lehce nažloutlá

Povrchová úprava

infiltrace voskem

Parametr y stroje pro 3D tisk v y tavitelnýc h modelů Pro 3D tisk vytavitelných modelů je ve společnosti 3Dtiskárna využíván stroj od firmy voxeljet (obr. 11), jeho technické parametry jsou uvedeny v tab. II. V ý h o d y 3 D t i s k u v y t av i t e l nýc h m o d e l ů Ekonomická výroba: modely pro přesné lití jsou vytištěny i po jednom kusu bez potřeby složitých a drahých procesů výroby. Rychlá dostupnost: lze dohodnout expresní dodání do pouhých tří pracovních dnů. Složité díly: zpracovat lze díly s takřka neomezenými tvary. Věrné detaily: díky tloušťce vrstvy 80 µm a rozlišení až 600 dpi. Vhodné pro lití na vytavitelný model: srovnatelné s litím na voskový model. Nízké zbytkové množství popela a obecně žádné roztažení během procesu vypalování: 3D modely nepoškodí keramické skořepiny (nedochází k jejich praskání). Povrchové úpravy: pro zajištění hladšího povrchu dílů pro přesné lití je doporučeno aplikovat vosk. Teplota vypálení: 700 °C nebo více. Možnost použití: pro odlévání do keramiky, do sádry, do sádrovce; odlévat lze všechny běžné slitiny včetně titanu a jeho slitin. Z ávě r Technologie 3D tisku byla v počátcích využívána jako nástroj na výrobu rychlých a levných prototypů. Dnes představuje progresivní způsob výroby s mnoha výhodami a možnostmi využití, přičemž další se postupně objevují. Recenzenti | Peer-reviewers: Ing. Jan Šlajs Ing. Zbyněk Kuzma

Reoxidační pochody při odlévání slitin železa A. Záděra; J. Šenberger; T. Elbel Česká slévárenská společnost 2009, 135 s. ISBN 978-80-02-02192-6 Cena: 280 Kč (vč. DPH)

Objednávky nebo osobní odběr: ČSS, Divadelní 6, Brno Mgr. František Urbánek, slevarenska@volny.cz, +420 542 214 481, 603 342 176

88

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

Vady odlitků ze slitin železa (klasifikace, příčiny a prevence) T. Elbel; F. Havlíček; P. Jelínek; P. Levíček; J. Rous; K. Stránský MATECS Brno 1992, 339 s. Cena: 200 Kč (vč. DPH)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport