{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

3 D t i s k v e s l é v á r e n s t v í v Če s ké a S l o v e n s ké r e p u b l i c e R . Z a j í č e k

Obr. 3. Modelová deska s pryskyřičnými odlitky (1, 2) a s 3D tištěnými modely (3, 4) – Motor Jikov Slévárna, a. s. Fig. 3. A pattern plate with resin castings (1, 2) and the 3D printed patterns (3, 4)—the joint-stock company of Motor Jikov Slévárna, a. s.

Obr. 8. 3D tištěný model unašeče (materiál PMMA potažený voskem) a výsledný ocelový odlitek Fig. 8. A printed pattern of a body (the PMMA material coated with wax) and the resulting steel casting Obr. 6. Trojdílná forma a výsledný litinový segment fontány Fig. 6. A triplet mould and the resulting cast iron segment of the fountain

Obr. 9. Příklad vnitřní struktury u modelů. Struktura napravo je nejvhodnější pro modely určené k vypálení Fig. 9. An example of the internal structure of the patterns. The structure on the right is the most suitable for patterns destined to be burned Obr. 4. Vizualizace litinové fontány na Pražském hradě Fig. 4. Visualization of the cast-iron fountain at the Prague Castle

Obr. 5. Kombinace tradičního formování s 3D tištěnými díly Fig. 5. Combination of the traditional moulding with 3D printed parts

Obr. 10. Zleva: 3D tištěný model, vysokorychlostní sušení skořepin, vypalovací pec pro modely ABS, surový odlitek Fig. 10. From the left: a 3D printed pattern, high speed drying of shell moulds, ABS, a raw casting

S l é vá re ns t v í . L X V . b ř eze n – d u b e n 2017 . 3 – 4

83

ADITIVNÍ V ÝROBA

Obr. 7. Modely z PMMA penetrované voskem, určené k obalení do keramiky Fig. 7. PMMA patterns penetrated by wax designed to be coated with ceramics

Obr. 2. Vypalitelné modely zavěšení kola pro výrobu keramické formy metodou přesného lití Fig. 2. Investment patterns of the wheel carrier for the production of a ceramic mould by the investment casting method

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2017  

Slevarenstvi 3-4 2017  

Profile for inasport