{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 31

Porovnání vlastností tří mar tenzitických ocelí pro v ysoké teplot y T. Vlasák – Š. Neumannová – J. Hakl – J. Čech – L. Havelková

Z ávě r V České republice se vyrábějí části turbín z různých typů materiálů. Mezi materiály, které umožňují aplikaci pro teploty i nad 600 °C, jsou 8–12% Cr martenzitické oceli. V příspěvku byly hodnoceny oceli GP91, GP92 a CB2 vyrobené v České republice. Mezi těmito materiály je z hlediska žárupevnosti nejvýhodnější ocel CB2 vyvinutá v rámci evropského projektu COST 536. L i t e ra t u ra [1] GOLANSKI, G.: Mechanical properties of GX12CrMoV-NbN91 (GP91) cast steel after different heat treatments. Materials Science, 2012, 48(3), 384–391. DOI: 10.1007/ /s11003-012-9517-7. ISSN: 1068-820X (print) 1573-885X (online).

[2] ASTM A335/A335M – 11; Standard Specification for Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service, 2011. [3] CB2-Pilot Castings. Investigations Stepped Block. Foundry Linz, Voestalpine, 2006. [4] KIMURA, K.; M. TABUCHI; Y. TAKAHASHI; K. YOSHIDA; K. YAGI: Long-term creep strength reduction factor for weld joints of ASME grades 91, 92 and 122 types steels. International Journal of Microstructure and Materials Properties, 2011, 6(1/2), 72. ISSN: 1741-8429 (online), ISSN: 1741-8410 (print). [5] KASL, J.; D. JANDOVÁ: Metalography of CB2 Steel Used for Cast Turbine Components. Materials Science Forum, 2014, 782, 179. ISSN: 1662-9752. [6] JANDOVÁ, D.; J. KASL; E. CHVOSTOVÁ: Metallography of CB2 Steel Used for Cast Turbine Components. Materials Science Forum, 2014, 782, 311. ISSN: 1662-9752. [7] OSGERBY, S. Alstom: Osobní sdělení, 2014. [8] CIZNER, J.: Osobní sdělení, 2014. [9] SEIFERT, W.; B. MELZER: Rechnerische Auswertung von Zeitstandversuchen am Beispiel des Stahles 13CrMo4-4.15. Vortragveranstaltung „Langezeitverhalten warmfester Stähle und Hochtemperaturwerkstoffe“, Düsseldorf, 1992. Recenzenti | Peer-reviewers: doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Josef Odehnal, Ph.D.

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

29

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

U všech ocelí byl použit parametr A4 = 35, který je v případě 8–12% Cr martenzitických ocelí užíván nejčastěji. Na obr. 9 je provedeno porovnání creepových životností hodnocených ocelí. Je zřejmé, že ocel GP92 má o dost vyšší odolnost vůči creepu než GP91. Materiál CB2 vykazuje velice podobnou životnost jako GP92. Při vyšších teplotách však dochází k protnutí čar životnosti a CB2 je lepší než GP92. Toto nastane v našem případě při teplotě 650 °C a době 2500 h.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport