{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

Porovnání vlastností tří mar tenzitických ocelí pro v ysoké teplot y T. Vlasák – Š. Neumannová – J. Hakl – J. Čech – L. Havelková

Tab. I. Chemické složení ocelí P91, P92 a CB2 [hm. %] Tab. I. Chemical composition of P91, P92 and CB2 steels [weight %] Prvek

P92 CB2

Si

Mn

0,2

0,3

max.

0,120

0,5

0,6

min.

0,070

max.

0,130

0,5

0,6

min.

0,120

0,2

0,8

max.

0,140

0,3

1,0

P

S

0,020

0,010

Ni 0,4

0,3 0,020 0,010

0,010 0,005

Cr

Co

Mo

W

V

Nb

0,18

0,06

0,85

9,5

1,05

0,25

0,10

8,5

0,3

1,5

0,15

0,04

0,6

2,0

GP91 GP92

C

Si

Mn

min.

0,110

0,2

0,4

max.

0,140

0,5

0,8

min.

0,110

0,2

0,8

max.

0,140

0,4

1,2

P

S

0,020 0,010 0,020 0,010

Ni

B

N

0,020

0,070 0,001

0,030

9,5

0,25

0,09

0,020

0,006

0,070

0,1

9,0

0,9

1,40

0,18

0,05

0,010

0,008

0,015

0,2

10,0

1,1

1,60

0,22

0,07

0,020

0,015

0,030

Cr

Mo

8,0

0,90

W

Ti

0,030

0,4

0,010 0,010 0,005

Tab. III. Minimální požadované mechanické vlastnosti Tab. III. Minimum required mechanical properties

Tab. II. Chemické složení hodnocených ocelí GP91 a GP92 [hm. %] Tab. II. Chemical composition of evaluated GP91 and GP92 steels [weight %] Prvek

Al

8,0

V

Nb

0,18

0,05

Al

N 0,040

Ocel

Rp0,2 [MPa]

Rm A 5 [%] [MPa]

0,4

9,5

1,05

0,25

0,08 0,020 0,060

P91

415

585

20

0,6

9,2

0,90

0,95

0,18

0,05

0,040

P92

440

620

20

0,8

10,2

1,05

1,05

0,25

0,08 0,020 0,060

CB2

500

650

17

Obr. 1. Mechanické vlastnosti ocelí P91 Fig. 1. Mechanical properties of P91 steels

Obr. 3. Mechanické vlastnosti ocelí CB2 Fig. 3. Mechanical properties of CB2 steels

Obr. 2. Mechanické vlastnosti ocelí P92 Fig. 2. Mechanical properties of P92 steels

Obr. 4. Vliv teploty a doby expozice na žárupevnost oceli P91 [3] Fig. 4. Influence of temperature and exposure time on creep properties of P91 steel [3]

Žáruvzdornost oceli CB2 se v České republice dosud nezjišťovala. Dle sdělení S. Osgerbyho [7] však CB2 vykazuje vyšší odolnost proti oxidaci v prostředí páry než P91, přitom je ocel P91 korozně odolnější než P92 [8]. Z hlediska žáruvzdornosti je tedy ocel CB2 vhodnější než P91 a P92.

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

27

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

P91

C 0,080

min.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport