{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 27

Abrazivní opotřebení bílých chromov ých litin J. Suchánek

[9] CYPIN, I. I.: Belyje iznosostojkije čuguny. Struktura i svojstva. Moskva: Metallurgija, 1983. [10] CORONADO, J. J.: Effect of (Fe,Cr)7C3 carbide orientation on abrasion wear resistance and fracture toughness. Wear, 2011, 270, 287–293. ISSN: 0043-1648. [11] MARATRAY, F.; A. POULALION: Austenite retention in high chromium white irons. Climax Molybdenum Publication No. M-339 E, Climax Molybdenum, Ann Arbor, MI, 1977. Recenzenti | Peer-reviewers: Ing. Václav Kaňa, Ph.D. doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D.

váš partner ve vzdělávání

Víme o oboru téměř vše! Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

. TAVIČ . SLÉVÁRENSKÝ MISTR . SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK . SLÉVÁRENSKÝ TECHNOLOG . OBCHODNÍ SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ

Naše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oboru v kontextu s potřebami zemí EU Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením oborových znalostí škol a profesních organizací:

. VUT BRNO . TU LIBEREC . ČVUT PRAHA . SPŠS OLOMOUC . SPŠ a VOŠT BRNO . VŠB-TU OSTRAVA . SŠ TŘINEC-KANADA . SŠT ŽĎÁR NAD SÁZAVOU . ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST Bližší informace: Svaz sléváren České republiky Technická 2, 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@ @svazslevaren.cz

www.svazslevaren.cz inzerat.indd inzerat.indd 11

05.02.08 05.02.08 12:12:58 12:12:58

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

25

L EG OVA N É L I T I N Y

[6] GASAN, H.; F. ERTURK: Effects of a Destabilization Heat Treatment on the Microstructure and Abrasive Wear Behavior of High-Chromium White Cast Iron Investigated Using Different Characterization Techniques. Metallurgical and Materials Transactions A, 44A, 2013, 4993–5005. ISSN: 1073-5623. [7] TABRETT, C. P.; I. R. SARE: The effect of heat treatment on the abrasion resistance of alloy white irons. Wear, 1997, 206–219. ISSN: 0043-1648. [8] TIAN, H. H.: Wear-Resistant Materials for Engineering and Mining Applications. Engineering & Mining Journal, 2002, červen 1, 4 s. ISSN: 0095-8948.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport