{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 91

Kaňa, V.: Výroba a vlastnosti austenitických litin ...................................... 6 Production and properties of austenitic cast irons Kaňová, Z.; Perůtka, M.: Využití softwaru řízení kvality a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi ............................... 395 The use of the software for quality control and the dosing of raw materials for the preparation of unit bentonite moulding mixture Křenková, P.; Pazderka, J.: Vliv hydraulického oleje na bentonitové směsi .................................................... 385 Influence of hydraulic oil on bentonite mixtures L Liedtke, A.: Formovací směs 4.0. Úprava formovacích směsí v éře Průmyslu 4.0 aneb zpřístupnění „velkých dat“ uživateli ............................................... 390 Moulding mixture 4.0. Treatment of moulding mixtures in the era of Industry 4.0 or making available of “big data” to the user Luňák, M.; Jelínek, D.: Optimalizace odlévání hliníkového odlitku pro automobilový průmysl pomocí softwaru MAGMA5 . ................................... 226 Optimization of pouring of Al casting for automotive industry using MAGMA 5 software M Martinák, R.: Vliv teploty a velikosti heterogenního vměstku na kinetiku odeznívání očkovacího účinku litin ..... 286 Influence of temperature and the size of the heterogeneous inclusion on kinetics of fading the inoculation effect of cast irons

né přesně lité odlitky typu „Spiner“ – rozvlákňovací disk ........................ 140 The use of cobalt superalloys for large-sized investment castings of a „Spinner“—spinning disk type

Granulometric analysis of silica sands— Results of activities of the Expert Commission for Moulding Materials Vladár, Z.: Slévárenství a svaz v dalším roce své existence ............................ 4

O Odehnal, J.; Jakub, J.; Duffek, K.: Materiálové vlastnosti 70t odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18 ................................ 290 Material properties of a 70t GJS casting with increased Si content EN-GJS-450-18

Vlasák, T.; Neumannová, Š.; Hakl, J.; Čech, J.; Havelková, L.: Porovnání vlastností tří martenzitických ocelí pro vysoké teploty . .............................. 26 Comparison of properties of three martensitic steels for high temperatures

R

Vrchotová, V.: Motivace mladé generace pro práci ve slévárenství a strojírenství ................................................ 36

Roučka, J.: Feritické litiny pro cyklické teplotní namáhání .......................... 12 Ferritic cast irons for cyclic thermal stress Röhrig, K.: Legovaná litina – 25. díl. Vliv legujících prvků na vlastnosti litiny ...................................................... 30 Alloyed cast iron—25th part. Influence of alloying elements on the properties of cast iron

Vykoukal, M.; Burian, A.; Přerovská, M.: Anorganické pojivové systémy v historii, v současnosti a budoucnosti ..................................................... 361 Inorganic binder systems in the past, at present and in the future W

Roy, S.; Maity, U. K.; Pramanick, A. K.; Datta, P. K.: Kinetics of liquid metal flow in gating design of investment casting production . ................................. 149

Williams, R.; Hirst, R.: Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu . .......... 137 World investment casting market overview

S

Z

Sedláček, J.; Vinter, V.; Láník, B.; To- mek, L.: Kontrola a testování keramických jader .................................... 156

Zajíček, R.: 3D tisk ve slévárenství v České a Slovenské republice . ............... 81 3D printing in foundry industry in the Czech and Slovak republics

Suchánek, J.: Abrazivní opotřebení bílých chromových litin ..................... 21 Abrasive wear of white chromium cast irons Suchánek, J.: Trendy vývoje bílých otěruvzdorných litin ............................ 16 Development trends of abrasion-resistant white cast irons

F I R E M N Í P R E Z E N TAC E PRESEN TATION S O F COM PA NIES Abydos s.r.o., Hazlov Abydos – víc než jen apretace odlitků ..................................................... 412 ACESO PRAHA, s. r. o. Ondarshiner. Poprvé v Evropě! Stroj, který zajistí všechny potřeby pro regeneraci písku ................................. 103

Neudert, A.: Úvodní slovo .......... 360

Š

Nová, I.: Úvodní slovo .................. 211

Šlajs, J.: Aditivní technologie vstupují do procesu slévárenské výroby ....... 76

ALTREVA, spol. s r. o., Třebíč Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl ..... 104, 242

Nová, I.; Machuta, J.: Výroba strukturálních odlitků ze slitin hliníku . ..... 213 Manufacture of structural castings from aluminium alloys

Špička, I.; Tykva, T.: Aditivní výroba a automatizace ve slévárenství ……… 77 Additive manufacturing and automation in foundry industry

ALUCAST, s.r.o., Tupesy Quo vadis, ALUCAST? . ................. 165

Ň

V

Ňuksa, P.; Joch, A.; Vojtěch, J.; Podhorná, B.; Andršová, I.; Zýka, J.: Využití kobaltových superslitin pro rozměr-

ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno Materiálové vlastnosti a procesní požadavky při výrobě anorganických jader .................................................... 406

Vaňková, A.: Granulometrický rozbor ostřiva – výsledky činnosti Odborné komise pro formovací materiály . ...... 294

Přímé lití na filtr – optimalizace výrobního procesu s použitím pěnových keramických filtrů ............................... 304

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

443

CELOROČN Í OBSAH

Neudert, A.: Vlhkost bentonitových formovacích směsí . ...................... 375 Moisture of bentonite moulding mixtures

Szturc, P.: Využití odpadního tepla k výrobě elektrické energie a dodávce tepla ................................................... 97 Waste heat recovery in the steel mill for production of electricity and heat supply

N

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport