{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 89

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

ro ční k L X V . 1. leden – 31. prosinec 2017 . Brno

OBSAH l CONTENTS

Legované litiny Alloyed cast irons

Aditivní výroba Additive manufacturing

Přesné lití Investment casting

Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Ing. Ivo Šlajs

prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

s. 1–72

s. 73–132

s. 133–206

Strukturální odlitky Structural castings

54. slévárenské dny® – vybrané přednášky 54rd Foundry Days— chosen papers

Formovací a jádrové směsi Moulding and core sands

prof. Ing. Iva Nová, CSc.

s. 207–276

předsedové OK ČSS chairmen of expert commissions of the CFS s. 277–354

s. 355–444

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková redakční a jazyková spolupráce l editorial and language collaboration Edita Bělehradová, Mgr. Helena Šebestová, Mgr. František Urbánek grafická úprava a sazba l graphical layout and type setting Ludmila Rybková redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D., Ing. Jan Čech, Ph.D., Ing. Martin Dulava, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Jaroslav Chrást, CSc., († 28. 8. 2017), Richard Jírek, Ing. Václav Kaňa, Ph.D., Ing. Radovan Koplík, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Radan Potácel, doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D., prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., Ing. František Střítecký, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Jan Šlajs, Ing. Ladislav Tomek, doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D., Ing. Zdeněk Vladár (předseda / chairman)

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

441

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport