{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 88

ZE Z AHR A N IČN ÍCH ČA SOPISŮ l BL AHOPŘE JEME

Ze zahraničních časopisů l Blahopřejeme

materiálu. Po krátkém přehledu o rodině litin v první kapitole pojednává druhá kapitola o pravidlech tuhnutí, rozdílných šedých a nevhodných bílých strukturách, které ovlivňují velikosti vměstků, obzvláště tvorbu grafitových zárodků, působení a způsoby očkování. Třetí kapitola je věnována strukturám LLG; vzniku, tvorbě a posuzování grafitových lamel a strukturám matrice. Ve čtvrté kapitole jsou popisovány mechanické vlastnosti LLG: nelineární vztahy přetvoření LLG, vzájemné vztahy mezi výrobními podmínkami, výsledná tvorba struktury a mechanické vlastnosti ve vztahu ke tloušťce stěny odlitku. Pátá kapitola se obrací k již dřívějším čtenářům, kteří se zajímali o tyto materiály. Zde je diskutováno působení množství lamelárního grafitu, jeho velikost a tvorba, jak na strukturu matrice, tak na křivky napětí/ /prodloužení a změny pevnosti v tahu a tlaku. Publikace ve formátu A4 má 102 stran, s 93 obrázky a s 10 tabulkami není pouze „slabikářem“ pro začátečníky, ale také informační hodnotou pro odborníky, kteří vyrábějí odlitky z litiny s lupínkovým grafitem. Zkrácený překlad článku z časopisu Giesserei Rundschau, 2017, č. 3/4, s. 87.

Litá pěna z oceli o nízké hmotnostní pevnosti Cast steel foam for lightweight strength Hathibelagal Roshan Maynard Steel Casting Company, Milwaukee, USA Ocelové tlustší desky a tyče jsou doposud zhotovovány lisováním pro jejich snadnou výrobu a nízké náklady. Shora uvedená společnost vyvinula proces odlévání těchto výrobků, který je velkou konkurencí lisovaným materiálům. Slévárnám je zde nabízena možnost výroby odlitků novou technologií. Kovové pěny jsou odlitky s uváženě rozdělenými póry v celém jejich objemu. Takovýto materiál může mít sníženou hustotu a zvětšenou tloušťku. Navrhované součásti z kovové pěny se vyznačují zvýšenou tuhostí a nízkou hmotností. Pěnové materiály se již běžně vyrábějí na bázi polymerů, keramiky a některých kovů, jako jsou slitiny hliníku a titanu. Hliníkové a titanové pěny se již staly populárními v leteckém a automobilovém průmyslu. I když je ocel velmi rozšířený materiál v průmyslovém použití, aplikace

440

výrobků z pěnových ocelí nebyla doposud publikována. Maynard Steel Company nabízí odlitky z nízkolegovaných pěnových ocelí s tvrdostí 100–400 HB (přihláška patentu). Formy pro odlitky podlahových desek s drsným profilem jsou vyráběny 3D tiskem z CB směsí o rozměrech 12,5 × 12,5 × 0,5 palců a jsou používány v podlaze průmyslových hal a mostů, ale také jako balisticky odporuvzdorné ve vojenských aplikacích. Další použití se nabízí pro energii absorbující nárazníky automobilů, rámy zpevňující karoserii, stěny a stropy sálů pro absorpci zvuku aj. Základní význam vývoje pěnových ocelí je v kombinaci fyzikálních a mechanických vlastností, jako je vysoká tuhost, nízká specifická hmotnost, vysoká prodyšnost, nízká tepelná vodivost, nezvyklá akustická vlastnost, dobrá nárazová absorpční kapacita a dobré elektrické izolační vlastnosti. V článku jsou uvedeny obrázky 3D tištěných jader, odlitky podlahových desek a píst spalovacího motoru, který byl vyroben obráběním z ocelové pěny v Maynard Steel Casting Company. Zkrácený překlad článku z časopisu Modern Casting, 2017, č. 1, s. 34–36.

Odlitek roku: rám leteckého sedadla od společnosti Aristo Cast Casting of the year: Aerospace seatback frame by Aristo Cast Shanon Wetzel Managing editor of the Modern Casting Soutěž Odlitek roku je sponzorován Americkou slévárenskou společností AFS a časopisem Metal Casting Design. Soutěž je otevřena všem výrobcům odlitků v USA, designérům a konečným uživatelům odlitků. Odlitky všech velikostí jsou akceptovány ze všech kovů a výrobních procesů. Nezávislí posuzovatelé hodnotí každou přihlášku podle: 1. výhod, které přinášejí zákazníkovi; 2. unikátnosti a kapacitní možnosti výrobního procesu; 3. příspěvku pro růst a expanzi trhu s odlitky. Rám leteckého sedadla pro cestující je strukturní komponenta, která je unikátně navrhována pro každou konfiguraci letadla. Výzkum společnosti Autodesk (v 3D designu a softwaru) vedl k návrhu jedinečné struktury rámu sedadla, která je tvořena mříží s několika tisíci otvory v ploše o rozměrech 17,4 × 17 × 0,8 palců. Kovový odlitek byl přirozeným výběrem,

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

protože známé 3D technologie mohly být využity pro výrobu modelů. Autodesk se obrátil na společnost Aristo Cast v Almontu v Michiganu, která je jednou z desíti výrobců přesných odlitků ve světě odlévajících hořčíkové slitiny. Navržená mřížovitá struktura by mohla být také tradičně odlévána z hliníku pro snížení hmotnosti a úsporu nákladů, přechod na hořčík snižuje hmotnost a náklady mnohonásobně. Dvě větší zařízení umožnila 3D tisk vytavitelných modelů v produkčních objemech pro výrobu keramických forem. Autodesk počítá, že snížením hmotnosti rámu sedadla bude dosaženo roční úspory 63 t leteckého paliva u Airbusu A380, v němž je 615 sedadel. Při současné ceně paliva roční úspory na jedno letadlo by mohly být 103 324 USD a při životnosti letadla (20 let) by dosáhly 2 mil. USD. Společnost se sto letadly by dosáhla na ročních úsporách paliva až 206 mil. USD. Hodnotící komise konstatovala splnění všech podmínek soutěže. Originální design odlitku (hmotnost 1,7 libry, tj. 0,77 kg) představuje zajímavou možnost pro slévárenský trh s podporou a použitím technologie 3D tisku modelů s přesným litím do keramických forem. Zkrácený překlad článku z časopisu Modern Casting, 2017, č. 5, s. 24–27.

Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Blahopřejeme Congratulations

75 let Ing. Jindřich Coufal * 20. listopadu 1942 Gratulujeme! 75 let Ing. Václav Špatenka * 22. prosince 1942 Gratulujeme!

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport