{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 86

B a r b o r a B r y k s í St u n o v á l A l e š H e r m a n

Vysoké školy informují Information from universities

Dětská univerzita aneb „Zajímá tě, co je uvnitř?“ Ing. Barbora Br yksí Stunová, Ph.D. Ing. Aleš Herman, Ph.D. foto: Jiří Ryszaw y

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

Už potřetí proběhla na jaře v prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze (v Dejvicích, na Karlově náměstí, v Horské ulici a v Roztokách) kampaň „Zajímá tě, co je uvnitř?“ Exkurze do laboratoří fakulty a workshopy byly opět určeny nejen žákům základních škol, ale také studentům středních

Zelená skupina s Ing. Vojtěchem Petrem formuje reliéf indiána v  prostorách slévárny

škol a gymnázií. Přibližně 500 žáků mělo možnost se během dvou měsíců seznámit s aktivitami fakulty, navštívit halové laboratoře a zažít kreativní workshopy. Žáci a mladí studenti se tak na chvíli stali nejen výzkumníky a konstruktéry, ale také designéry produktů a v neposlední řadě propagátory svého projektu.

Příprava taveniny slitiny hliníku v odporové peci

438

Povedlo se

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Mohli si vyzkoušet, jaké to je připravovat výkresovou dokumentaci ke svému výrobku, postavit formuli, bagr, multifunkční zařízení a mnoho dalšího. Mimo jiné si studenti prošli laboratoře Ústavu strojírenské technologie, kde navštívili slévárnu, svařovnu a kovárnu a dostali buřta ze sušicí pece.

Odformování

Zasloužená odměna ze sušicí pece

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport