{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 81

S l é v á r e n s ké ko n g r e s y

Slévárenské kongresy Foundry congresses

Výtahy přednášek ze 72. světového slévárenského kongresu, 21.–25. 5. 2016, Nagoya IV. část

Jak řešit řediny v hliníkovém odlit- ku gravitačně odlévaném do kovové formy How to solve shrinkage porosity in the aluminum gravity die casting THIRUGNANAM, M. Stručná charakteristika ředin a jejich příčin. Uvedena možná opatření k jejich předcházení či omezení. Patří k nim 1.) zpracování taveniny, 2.) podmínky odlévání, 3.) konstrukce formy a 4.) nátěry na formy a metody chlazení. Popsány dva případy řešení tohoto problému u konkrétních odlitků. Barevná metalografie odlitků ze slitiny A356 s Weckovým reagentem Color metallography of A356 aluminium alloy castings using Weck´s reagent

Použití Weckova reagentu pro analýzu mikrostruktury slitiny Al-5%Mg v polotuhém stavu Microstructure analysis of Al-5%Mg alloy semi-solid slurry by Weck´s reagent PRAPASAJCHAVET, K., HARADA, Y., KUMAI, S. K vizualizaci mikrostruktury slitiny Al-Mg v polotuhém stavu, která se vytvořila po rekrystalizaci a částečném roztavení, byl použit Weckův reagent. Cílem bylo získat informace o procesu vývoje struktury během částečného roztavení. Byly také přesně vyhodnoceny pevné frakce v rozsahu teplot polotuhého stavu. Popis prací.

Inorganická technologie – konec směsí na skořepinové formy? Inorganic technology—The end of shell sand? DETERS, H., MASE, K. Základní informace o pojivu INOTEC (ASK Chemicals GMBH), jeho přednostech a oblastech použití. Srovnání s vlastnostmi pryskyřičných obalovaných směsí na výrobu skořepinových forem.

Srovnání pojivových vysoce výkonných systémů jádrových a formovacích směsí a nejčerstvější novinky Benchmarking the high production sand core and mold binder systems and most recent advances HOMMA, T., ARCHIBALD, J. J. Stručně shrnut vývoj pojiv pro studené jaderníky a výhody jejich používání. V práci se pak srovnávají čtyři základní chemická složení těchto pojiv: pryskyřice fenol-uretanové (PUCB), epoxy-akrylové vytvrzované SO2 (EASO2), alkalické fenolické vytvrzované estery a CO2 (ECAP) a akryl-uretanové vytvrzované aminy (AU-amine). Velmi stručné porovnání organických a anorganických pojiv.

Výroba jader ze směsí s anorganickým pojivem a jejich použití Inorganic core production and casting application LÖCHTE, K. Základní údaje o pojivu Cordis (kompletní dvousložkový anorganický systém s vodou jako rozpouštědlem) vyvinutém firmou Hüttenes Albertus GmbH. Zahrnuje informace o složkách pojiva, o úpravě formovací směsi, vstřelovacích strojích na jádra, skladování formovací směsi, jejich vlastnostech a použití, o jadernících, emisích při výrobě jader, nátěrech, emisích při odlévání a o vadách odlitků.

Inovační řešení v oblasti pojiv a nátěrů pro výrobu velmi složitých odlitků Innovative binder and refractory coating solutions for higly complex castings GRÖNING, P.; SEEGER, K. Pojednává se o vývoji v oblasti pojiv a nátěrů pro postup cold box, který má zajistit co nejnižší emise, minimální vývoj plynů, a tím omezit výskyt jimi způsobených vad. Uvedeny informace o nových koncepcích pojiv a nátěrů a o výzkumu realizovaném ve firmě HA GmbH.

Hodnocení vysoce výkonných a ekologických pojivových systémů pro hliníkové odlitky Evaluating a high production eco-friendly core binder system for aluminum RAMRATTAN, S. aj. Pro upravený postup výroby jader vstřikováním byl vyvinut udržitelný polysacharidový pojivový systém. Tato jádra jsou určena pro výrobu hliníkových odlitků. Vstřikování umožňuje výrobu tvarově složitých jader, extrémně tenké stěny a krátkou dobu výrobního cyklu. Hustota, otěr, rázová houževnatost, index prodyšnosti a tepelná deformace se zkoušela na diskových zkušebních tělesech. Porovnání vlastností s vlastnostmi jader vyrobených konvenčně.

Zpracovala: Edita Bělehradová

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

433

S L É VÁ R EN SK É KO N G R E S Y

Studie tuhnutí slitiny AlSi11 odlévané nízkotlakým litím Study of low pressure die casting AlSi11 alloy solidification ZOVKO BRODARAC, Z. a kol. Předmětem prací byl specifický průběh tuhnutí slitiny AlSi11 odlévané nízkotlakým litím podmíněný sekundárními legujícími a stopovými prvky. Pro stanovení způsobu a průběhu tuhnutí této slitiny se použilo modelování rovnovážného fázového diagramu spolu se souběžnou fázovou analýzou a zjišťováním mikrostruktury.

KUMAI, S., HARADA, Y., GAO, L. Studie se zabývá zkoumáním struktury a odmíšení ve slitinách A356 odlévaných v polotuhém stavu. Byl vypracován postup barevné metalografie, která používá Weckův reagent. Postup je určen ke zkoumání jak optickou mikroskopií, tak ke zjišťování mikrosegregace. Popis prací.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport