{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 80

Josef Sedlák

Zprávy Spolku přesného lití – CICA News from the Czech Investment Casting Association

Účast SPL-CICA na 59. MSV v Brně 2017 Ing. Josef Sedlák, CSc. foto: autor a redakce

Z P R Á V Y S P L- C I C A

Obr. 1. Pavilon P, stánek V05: SPL-CICA

Spolek přesného lití CICA (dále jen SPL) je pravidelným účastníkem brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu. Tak tomu bylo i letos ve dnech 9. až 13. října 2017. Expozice SPL byla na tradičním místě v pavilonu V  brněnského výstaviště (obr. 1). Součástí MSV je pravidelně výroční Sněm Svazu průmyslu a dopravy (SPD) během prvního dne MSV. Sněm je vrcholnou událostí SPD a i v souvislosti s veletrhem je pravidelně navštěvován členy Vlády ČR v čele s ministerským předsedou Bohuslavem Sobotkou. Úvodní slovo přednesl stejně jako vloni generální ředitel BVV Ing. Jiří Kuliš, který zdůraznil zvyšující se zájem o akce tohoto typu i navzdory silné konkurenci elektronického sdílení informací, o čemž svědčí plné využití výstavní plochy. Dalším důležitým každoročním přednášejícím byl prezident SPD Jaroslav Hanák. Oživením diskuze byl příspěvek exministra Grégra, který rozvedl kritiku všeobecného klišé o ČR jako „montovně“. Dále v diskuzi zazněly obecné výtky na stav týkající se pracovních míst a možností je obsadit. Stále je velký počet osob pobírajících sociální dávky a nepoměr k těm, kteří práci nehledají. Expozice SPL byla v centru pozornosti řady návštěvníků. Pracovní ruch a exponáty členských firem SPL jsou zachyceny na obr. 2 a 3. Návštěvníci expozice SPL měli k dispozici podrobný informační materiál SPL, tedy seznam členů, popis jejich činnosti, odlévaný materiál, a podrobné prospekty členských firem. Zástupcům členů SPL nabízel stánek možnost obchodních jednání. Touto cestou děkujeme Ing. M. Mrázkovi, Ph.D., za vzornou přípravu expozice a již nyní se můžeme pustit do příprav ročníku 2018.

432

Obr. 2. Zástupci členských organizací SPL-CICA (foto redakce)

Obr. 3. Příklady odlitků vyráběných metodou přesného lití prezentované na MSV

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport