{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 79

5 4 . s l é v á r e n s ké d ny

54. slévárenské dny – středa 8. listopadu 2017

SEKCE C: ekonomická. Našel Ing. J. Cileček odpověď na otázku „Quo vadis, české slévárenství?“

SEKCE D: formovací materiály. Ještě před dopolední přestávkou přednesl Ing. P. Hesoun svůj referát o kvalitě formovací směsi.

SEKCE E: technologická. S. Hnilica seznámil své posluchače s optimali- zací apretace ve slévárně VAG.

SEKCE F: neželezných kovů a slitin a ekologie. O novinkách legislativy v oblasti ekologie týkajících se slévárenských provozů informoval ve svém příspěvku Ing. V. Bláha.

Středeční podvečer – v prostorách mimo přednáškové sály už panuje uvolněná atmosféra.

Oficiální ukončení 54. slévárenských dnů po 17. hodině. Poděkování přítomným za účast a za pozornost a přání využití získaných informací v praxi. Již v tuto chvíli lze označit konferenci za mimořádně úspěšnou.

Velký dík patří garantům Slévárenských dnů za vynikající organizaci a hladký průběh konference (zleva): Mgr. František Urbánek, orga- nizační garant, doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., odborný garant, doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., organizační garant

ČSS vás srdečně zve na příští, 55. slévárenské dny, které se budou konat 13.–14. listopadu 2018 v Brně v hotelu Avanti. S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

431

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport