{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 77

5 4 . s l é v á r e n s ké d ny

SEKCE A: metalurgie oceli na odlitky a ingoty. V úterý odpoledne se svými přednáškami vystoupili v hlavním sále kromě jiných Ing. Martin Dulava, Ph.D., (vlevo) a Ing. Pavel Fila, Ph.D.

SEKCE B: metalurgie litin. Druhý přednáškový sál byl v tu dobu vyhrazen „litinářům“. Úvodní příspěvek o povrchovém indukčním kalení feritické LKG přednesl doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

Dozvědět se leccos zajímavého bylo možno i mimo přednáškové sály. V galerii prvního patra hotelu Avanti mohli účastníci navštívit stánky vystavovatelů nebo diskutovat o slévárenství. Na snímku vpravo noví účastníci Slévárenských dnů – tým kolegů z Kopřivnice.

Společenský večer na konci prvního dne konference nabídl prostor pro neformální setkání, občerstvení a načerpání sil do dalšího dne. O kulturní zážitek se postarala, stejně jako v několika předchozích letech, kapela Ivančický dixieland.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

429

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport