{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 75

Alois Neuder t l Milan Luňák

168. zasedání Komise pro formovací materiály Ing. Alois Neudert, Ph.D.

N-tým jednal již po jednatřicáté Ing. Milan Luňák B EN E Š a L ÁT a.s ., Po ř íč any

K E R A M O S T, a . s ., M o s t

Ve dnech 24.–25. 10. 2017 se KOFOLA sešla na svém již 168. zasedání. Jednání probíhalo v hotelu Golfer v  Kremnici a druhý den se uskutečnila exkurze do firmy NEMAK Slovakia, s.r.o.

Ve společnosti Kovolis Hedvikov proběhlo dne 26. 10. 2017 již 31. setkání N-týmu za hojné účasti členů této pracovní skupiny. Obzvláště potěšující byla účast zástupců z vysokotlaké slévárny automobilového gigantu ŠKODA AUTO Mladá Boleslav.

Sponzory zasedání byly firmy ASK Chemicals, Hüttenes Albertus a NAJPI, přičemž zástupce z každé společnosti přednesl svou prezentaci. Další částí nabitého programu byly 3 přednášky Ing. Coneva z  pořadatelské slévárny. Dr. Beňo nás seznámil s výsledky společného měření ztráty žíháním u furanového regenerátu a Ing. Obrtlík s projektem Karty sléváren. Na obr. 1 jsou zachyceni účastníci zasedání po absolvování odpolední exkurze ve štole Andrej v hornickém muzeu. Velmi děkujeme pracovníkům firmy NEMAK Slovakia za pořádání zasedání, především za umožnění exkurze do jejich podniku. Měli jsme možnost vidět slévárnu 21. století, plnou nejmodernějšího zařízení s  perfektním pořádkem. Vyráběné kokilové a tlakové odlitky ze slitin Al dodávají do automobilového průmyslu. Slévárna investuje do rozvoje výroby strukturních dílů tlakovým litím a druhým nosným programem je výroba hlav válců, kde se právě zkouší nasazení anorganické technologie Inotec od ASK. Jako obvykle bylo naše zasedání vlastně malou odbornou konferencí s  hodnotnou exkurzí. Děkujeme sponzorům i pořadatelům a těšíme se na příští setkání.

Setkání zahájil koordinátor N-týmu Ing. Milan Luňák představením cílů a vizí celé skupiny. Mezi cíli byl zmíněn především záměr dokončit elektronický katalog vad do poloviny roku 2018 v podobě pilotní verze. Dále byly řešeny možnosti, jak dílo distribuovat a jak

Účastníci 31. setkání před litinovými slevači – před správní budovou společnosti KOVOLIS HEDVIKOV

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

427

Z P R ÁV Y ČSS

Obr. 1. Účastníci zasedání KOFOLY na exkurzi u štoly Andrej

hluboce by měl být katalog uživatelsky otevřený. Hlavním předmětem jednání bylo řešení vad u odlitků vyráběných technologií gravitačního lití do pískových forem. Velká diskuze se rozvinula nad tématem koroze hliníkových odlitků. Následně bylo velmi exponováno téma vady obrábění a rovněž specifická vada s názvem zadrobeniny. V neposlední řadě vtáhlo do diskuze snad všechny účastníky téma vady mikrostruktury (což je klasifikováno jako třída vad), a to konkrétně skupina nesoucí název nevyhovující velikost zrna a nevyhovující struktura. Nebylo opomenuto ani několik velmi těžko definovatelných vad u odlitků vyrobených pod vysokým tlakem. Zde to byly především vady projevující se mapovitým povrchem, stopami po proudění či po mazadlech. Po vydání katalogu vad N-tým plánuje uspořádat pro slévárenskou veřejnost workshop tematicky orientovaný na vady hliníkových odlitků. S největší pravděpodobností bude tato akce výrazně podpořena nejen materiály nashromážděnými za celé období existence N-týmu, nemalou roli budou hrát také slévárenské simulace prostřednictvím zpracovaných případových studií ve speciálních softwarech. O této plánované akci budete nejen prostřednictvím časopisu Slévárenství včas informováni. Další, 32. setkání proběhlo 1. 12. 2017 ve společnosti LANIK a o závěrech z jednání budeme informovat ve Slévárenství č. 1–2/2018. Závěrem bychom rádi poděkovali za organizaci setkání N-týmu a pohoštění technickému řediteli Ing. Vlastimilu Bryksímu ze společnosti Kovolis Hedvikov.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport