{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

Josef Hlavinka

ještě nedoschl inkoust mého článku z posledního čísla ročníku 2016 a již držíte v  rukou poslední číslo ročníku 2017. Dovolte mi, abych trochu rekapituloval. Přes nejistý začátek roku došlo během jara ke zvratu; postupně se začaly zvedat objemy zakázek, což potěšilo zejména výrobce odlitků ze slitin železa. Naplněnost sléváren zakázkami by pravděpodobně překonala půlmilionovou hranici roční produkce, „kdyby…“. Bohužel vnější vlivy působily proti. Politický populizmus (samozřejmě ovlivněn i volbami) závratného růstu naší ekonomiky stimuloval enormní tlak na růst mezd, což vedlo k  nedostatku financí do investic, které slévárny tolik potřebují k rozvoji a vykrytí rostoucí zakázkové náplně. V hierarchii zaměstnanců sléváren průběžně docházelo k odlivu dělníků do jiných oblastí. Je smutné, že slévárny mají zakázky a stroje, na kterých nemá kdo vyrábět. Je tento stav pouze česká anomálie? Není, vyspělé země si tím také prošly. Lidé, které potřebujeme, tu zkrátka nejsou (míra nezaměstnanosti v  ČR v červenci 2017 byla 2,9 %, nejnižší v Evropě) a není to jen otázka ohodnocení. Řešení tu je a stačí tak málo, otevřeme dveře do zahraničí jako v sousedním Německu, kde ve slévárnách pracuje 60 % zahraničních dělníků, na rozdíl od nás s  8 %. Ministerstvo zahraničí za podpory vlády po celou dobu záměrně blokovalo jakékoliv snahy o otevření prostoru volných pracovních míst lidem ze zahraničí, kteří o práci mají zájem. Stále chceme jet v rychlém pruhu evropské ekonomiky Průmyslu 4.0, ale zásadní problémy vláda řešit nechce. Je zaslepena „mantrou“ chceme být zemí „high-tech“. Tyto investice jsou však dost často neslučitelné s reálnými potřebami průmyslu a návratnost je v  dalekém budoucnu, otázka zdali vůbec. Málokdo si uvědomí, že jedním ze základních stavebních kamenů počítače, robota, manipulátoru, auta či letadla je tvarově náročný kovový díl, který se vyrábí ve slévárně klasickou formou, na kterou jsme zvyklí, či laserovým tiskem z kovového prášku. 3D tisk kovových dílů je zatím v „plenkách“, ale do budoucna se dá očekávat masové zavádění ve slévárnách na úkor stávajících technologií. Zatím tato doba ale nenastala. Proto se zaměřme na řešení stávajícího problému, pro který budeme potřebovat pochopení a podporu ze strany státu. Otevřeme prostor cizincům a nabídněme jim naše volná pracovní místa v našich podnicích. Vzhledem k vysoké životní úrovni ČR je to jediná cesta. Obavu z bezpečnosti naší země snad dokážeme řešit, a to i díky pravidelnému navyšování rozpočtu ministerstev obrany či vnitra.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí čtenáři,

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel Svazu sléváren ČR

Zazněly i takové signály, že nová doba přinese nové profese a ty staré zaniknou. Pokuste si představit, kdyby na celém světě ze dne na den nebyl dodán ani jeden odlitek. „Rychlé pruhy“ vyspělých ekonomik, či „Průmysl X.0“ by se rázem sesypal jako hromádka z karet. Myslím, že toto je pro naši činnost základní impulz a veliká výzva, proč se musí obor slévárenství nadále udržet v  prioritních průmyslových odvětvích naší země. Přestože nejsme viditelným vrcholem moderních oborů, jsme nedílným a pevným základem pro všechny navazující. Je třeba si uvědomit, že i ty nově vzniklé obory se opírají o produkty s nenahraditelným podílem manuální lidské práce. Stále věřím v pochopení a zdravý lidský rozum, který náš obor z  hlediska českého prostředí nejvíc potřebuje. Měl-li bych možnost splnit našemu oboru nějaké přání, bylo by to právě tohle – uvolnění zábran a růst produkce kvalitních odlitků. Slovo přání bych ještě jednou rád použil v souvislosti s blížícím se koncem roku. Přeji vám, abyste období Vánoc prožili s  úsměvem a se vzpomínkami pouze na to dobré, co nám tento rok přinesl. V  poklidu a podle svého si vychutnejte vánoční atmosféru v kruhu rodiny a přátel.

Všem čtenářům, přátelům i známým přeji šťastné a veselé prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v zaměstnání, tak i v osobním životě.

pf 2018 S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

359

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport