{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

R oz h o v o r y

Jako vystavovatel se Vaše firma účastnila SD letos poprvé. Co Vás vedlo k tomuto rozhodnutí? Na konferenci jsem přijela se záměrem prezentovat osobně firmu A T G s.r.o. na doprovodné výstavě s možností kontaktovat naše stávající obchodní partnery a navázat spolupráci s potenciálními zákazníky. Jak jste se o SD dozvěděla? Z internetu. Splnila Vaše účast na SD Vaše očekávání? Ano. Co byste z pohledu vystavovatele na SD ocenila? (Množství účastníků, zájem o stánek, cena, prostředí…) Oceňuji velké množství účastníků a organizaci celé akce. Za velice výhodné považuji uspořádání konference v hotelu Avanti, kde je vše – přednášky, doprovodná výstava, občerstvení, společenský večer, ubytování – koncentrováno na jednom místě.

Ing. Hana Stránská A T G s . r. o ., P r a h a obchodní zástupce

Co byste případně navrhovala zlepšit? Momentálně nemám žádné navrhované zlepšení. Doporučila byste ostatním firmám vystavovat na SD? Ano.

Stánek Vaší společnosti mohou účastníci na SD navštívit již několik let po sobě, předpokládáme, že Vaše účast na konferenci v podobě vystavovatele má pro Vás smysl. Jde z  Vaší strany pouze o prezentaci firmy, nebo byste mohl uvést i např. úspěšná jednání ukončená realizací dodávek? Jedná se převážně o propagaci firmy a setkání s našimi zákazníky a kolegy z oboru. Občas se ale povede navázat i nové obchodní vztahy. Co byste z pohledu vystavovatele na SD ocenil? Na Slévárenských dnech oceňuji především velké množství účastníků a také uvolněnou a neformální atmosféru. Co byste případně navrhoval zlepšit? Problematické jsou pro mě náhlé změny časů přednášek. Je pak velmi obtížné stihnout všechna zajímavá témata.

Ing. Radek Meduna M o d e l á r n a N E M O Š I CE s . r. o . jednatel společnosti

Plánujete vystavovat na SD i v příštím roce? Ano. Jak byste jedním slovem charakterizoval 54. SD? Přínosné.

Všem dotazovaným děkujeme za odpovědi a těšíme se na shledanou na příštích Slévárenských dnech. redakce

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

417

ROZHOVORY

Jak byste jedním slovem charakterizovala 54. SD? Výborné.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport