{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 64

R oz h o v o r y

Rozhovory Interviews

54. slévárenské dny z pohledu účastníků a vystavovatelů

SD se účastníte pravidelně, zaznamenala jste nějaký rozdíl mezi předchozími ročníky a tím letošním? Ano, letos to bylo třetím rokem. Přece jen loňský ročník mi přišel obsazenější, možná je to ale jen subjektivní pocit. Co jste od SD očekávala, splnily SD tato očekávání? Očekávala jsem hlavně „drobný náhled do budoucnosti slévárenství“. Ano, tedy splnily. Co byste na SD ocenila? (Organizace, náplň přednášek, místo konání, dostupnost, služby…) Organizace byla fajn. Náplň přednášek byla zajímavá. Místo konání zvolené výhodně a hotel Avanti a jeho personál je velmi příjemný. I možnost navázat kontakty jak s dodavatelskými firmami, tak s přednášejícími nebo ostatními účastníky i v  uvolněnější atmosféře společenského večera považuji za velmi přínosnou pro mnohé zúčastněné. Vyslal Vás zaměstnavatel, nebo šlo o Vaši volbu? Mou volbu, ale samozřejmě schválenou a podpořenou zaměstnavatelem.

ROZHOVORY

Považujete cenu za účast za přiměřenou? Ano. Doporučila byste nerozhodným zúčastnit se SD? Z jakých důvodů? Ano, je dobré znát, jak si slévárenství stojí v ČR i světě, co se dá v blízké budoucnosti očekávat. Jaké problematiky řeší kolegové v jiných slévárnách. Co nás trápí, a co naopak podněcuje.

Ing. Lenka Zacpalová U N E KO s p o l . s r. o ., Z á t o r- L o u č k y technoložka slévárny

Přijedete na SD i příští rok? Ano, ráda bych. Jak byste jedním slovem charakterizovala 54. SD? Povzbuzující.

Konference se letos účastníte poprvé, co Vás vedlo k tomuto rozhodnutí? Ano, letos poprvé. Slévárenské dny mi připadaly zajímavé, proto jsem si o ně zažádal. Byl jste vyslán jako zástupce Vaší firmy? Z Tatra Metalurgie a.s. jsme byli vysláni tři, takže jsem nebyl sám. Účastníte se i jiných slévárenských akcí? Doposud ne, ale rád bych to změnil. Považujete cenu za účast za přiměřenou? Ano, konference měla svoji úroveň. Zaměřujete se na konkrétní problematiku, nebo sledujete přednášky více sekcí? Těšil jsem se na přednášky z oblasti technologie, ale zajímal jsem se i o jinou problematiku.

Ing. Michal Jegla TAT R A M E TA LU RG I E a.s ., Ko p ř i v nice technolog

416

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Přijedete na SD i příští rok? Pokud mi to firma umožní, tak rozhodně ano. Jak byste jedním slovem charakterizoval 54. SD? Naučné.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport