{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 63

M C A E Sy s t e m s , s .r.o.

Přesná průmyslová 3D metrologie

Měření odlitků Optimalizace forem a jader · Deformace a smrštění · Úloha CNC obrábění

Série mezinárodních seminářů 2018 určená pro CAD/CAM inženýry, výrobce průmyslových nástrojů, modelů i forem a pro specialisty z oblasti slévárenství, aby mezi sebou sdíleli znalosti i zkušenosti.

Circle20.Position tolerance Nominal

Actual

Ø1.00│A│B│C

0.84

Dev.

Check

Cyl.1.Position tolerance

Kuřim · 21. března

Zone

Datum

Nominal

Ø 2.00

A│B│C

0.16

www.gom-workshop.com/cz

Check

+0.26

+2.27

-3.63

Výroba Robustnost hardwaru, rychlost měření a kompenzace kolísání teplot – to jsou hlavní faktory, které umožňují přesné měření i v náročnějších provozních podmínkách a dovolují použití zařízení i ve výrobě. Díky tomu odpadá komplikovaná přeprava měřených dílů do vzdálené měřicí místnosti. Operátor pracuje se zařízením ve speciálním zjednodušeném rozhraní, kde může zařízení snadno ovládat bez detailních znalostí měřicí technologie. Příklady táhnou Společnost Prague Casting Services (PCS) vyrábí přesné odlitky metodou vytavitelného modelu a odlévá široké spektrum materiálů. V  PCS používají optický skener ATOS Compact Scan od firmy GOM. Mezi jeho nezanedbatelné výhody patří jednoduchost skenování, kdy není zapotřebí žádné programování; díl se prostě položí v libovolné poloze bez nutnosti polohování a upnutí a začne se skenovat. Při výběru skeneru rozhodlo jednoduché uvedení do provozu a snadnost obsluhy, rychlost a jednoduchost měření, vytvoření 3D modelu dílu během několika minut, vysoká flexibilita měření, jednoduchost kalibrace, přesnost měření vyhovující požadavkům sléváren a také např. schopnost měřit snadno deformovatelné voskové modely bez speciálních přípravků.

Slévárna Heunisch vyrábí odlitky z litiny s  lupínkovým grafitem a často i tvarově velmi složité kusy. Vzhledem k  přísným požadavkům jejich zákazníků na přesnost rozměrových hodnot bylo rozhodnuto o nákupu optického 3D skeneru ATOS Compact Scan se dvěma měřicími rozsahy. Využití skeneru je nenahraditelné v případě vzorkování nově vyráběných odlitků, zabezpečení rozměrové kontroly sériových odlitků, případně modelových zařízení a pro výrobu náhradních dílů výrobních technologií. Obrovská výhoda zařízení spočívá ve vysoké flexibilitě při měření a operativnějším přístupu pro zadání korekčních podkladů pro modelárnu. Zejména při opakovaném měření stačí naskenovat definované oblasti odlitku a po jisté časové prodlevě je možno vytvořit opětovný sken, ze kterého se porovnávají rozměrové odchylky v závislostech, které byly provedeny na modelovém zařízení nebo na nastavených procesních parametrech či ve vztahu k opotřebení materiálu modelového zařízení. Firma Alucast zaujímá přední místo ve výrobě přesných hliníkových odlitků. V poslední době zavedli ve slévárně řadu inovativních nových metod, které umožní vyrábět velmi komplikované odlitky. Díky tomu se Alucast dostal k bezkontaktnímu 3D optickému měření, kterým nyní měří odlitky, u kterých by měření kuličkou bylo vyloženě nepro-

duktivní. Nyní se odlitek naskenuje, proloží CAD modelem a okamžitě je vidět výsledek. Zde začala spolupráce s firmou MCAE Systems, která pro potřeby měření dodala skener ATOS Core SN – kontrolní skenovací přístroj pro kontrolu odlitků. Investice, která se vyplatí Po zapracování metrologických systémů GOM do kontrolních procesů budete schopni měřit velké a složité komponenty nebo zachytit celé objekty montážních sestav a splnit přísné tolerance, a to vše v rozumných časových lhůtách. Výsledkem tedy bude investice, která se vyplatí rychleji, než očekáváte. Kontroly již nebude potřeba provádět externě, což vám přinese další úspory nákladů. Po celém světě je nainstalováno více než 10 000 měřicích systémů GOM. Podílejí se nejen na rozměrové kvalitě dílů pro automobilový průmysl, jako jsou plechové díly, odlitky a vstřikované plastové díly, ale také při kontrole lopatek turbínových kol a ve spoustě dalších oblastí. Ve většině případů se detailní analýzy nepoužívají pro jednoduché posouzení dobrý/špatný díl, ale tvoří podklad pro optimalizaci výroby. Výsledky z  měření tak do procesu výroby vkládají přidanou hodnotu. Více informací na http://www.mcae.cz/ kategorie/3d-merici-systemy/.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

415

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport