{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

Náklady jsou vždy ústředním tématem. Jsou obráběcí roboti a obráběcí automaty tedy budoucností úspory personálních nákladů? To si nemyslím. Jsou možností, ale nikoli všelékem. Právě u středních a malých sérií je jejich hospodárnost sporná. Je pravda, že stroje mohou zčásti nahradit těžkou práci zaměstnanců. To je samozřejmě výhoda. Ale pořizovací náklady jsou extrémně vysoké, k tomu je nutno připočítat i doby seřizování, které rovněž představují nákladový faktor. Navíc je nutno roboty a automaty obsluhovat a udržovat – lidmi. A výstupní kontrola a určité dokončovací práce na odlitku také vždy vyžadují specialistu v místě. My se ale tímto tématem již mnoho let aktivně zabýváme a již jsme několik strojů testovali. Zůstáváme tedy u míče.

Ještě poslední otázka k technice: Jak to vypadá s certifikací? Splňujete vysoké požadavky zejména německých firem? Samozřejmě! Abydos disponuje nejen certifikací ISO 9001 a ISO 14001, ale pravidelně splňuje i požadavky automobilového průmyslu dle ISO TS 16949 nebo VDA. To má pro většinu našich německých zákazníků zásadní význam – především proto, že máme zájem o dlouhodobá partnerství se zajímavými projekty. Protože přesně to je budoucnost. Takovýmto formám spolupráce říkáme přeshraniční modely úspěchu. Paní Dr. Kupec, děkuji za rozhovor! rozhovor vedla Mgr. Veronika Žurovcová

Abydos Víc než jen apretace odlitků Společnost Abydos sídlí v Hazlově u Chebu, na pomezí česko-německých hranic. Zabývá se opracováním a obráběním kovových odlitků, týdně jich opracuje více než 500 tun. Soustředí se především na německy hovořící zákazníky. Výrobky dodává do strojů John Deere, Caterpillar, Audi, Volvo nebo robotů KUKA. Zaměstnává na 200 zaměstnanců. V roce 2017 společnost Abydos oslavila 20 let fungování. Abydos je členem České manažerské asociace, Svazu sléváren ČR, Česko-německé obchodní a průmyslové komory a Hospodářské komory. Jednatelkou firmy je Dr. Olga Kupec.

Abydos s.r.o. Hazlov 247, 351 01 Hazlov info@abydos.cz, www.abydos.cz S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

413

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport