{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 60

A b y d o s s .r.o.

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Abydos – víc než jen apretace odlitků

Dr. Olga Kupec

„Apretace odlitků je těžká práce, kte- rou je potřeba adekvátně zaplatit. U zákazníků bodují kvalita a služby.“ Interview s Dr. Olgou Kupec, jednatelkou Abydosu, předního českého dodavatele ve slévárenství. V rozhovoru vysvětluje, jak rodinný podnik již 20 let funguje a stále roste. Je žena ve vedení firmy, která se spe- cializuje na opracovávání odlitků a jejich povrchovou úpravu, stále ještě výjimkou? Ano, skutečně je! Slévárenství je i nadále doménou mužů. Domnívám se, že právě na středních a vyšších úrovních vedení se ale tato nerovnováha postupně změní, stejně jako ve všech ostatních oborech. Jiné je to ale ve výrobě: brusiči odvádějí těžkou fyzickou práci vyžadující určité fyzické předpoklady – a zde budou ženy zřejmě i v  budoucnosti spíše výjimkou. Já sama jsem promovaný fyzik a vždy jsem se zajímala o techniku v  nejširším slova smyslu. Již při studiu v Regensburku jsem se zabývala aplikovanou fyzikou a později jsem promovala na Vysoké škole ekonomické v Praze z podnikových strategií. Odtamtud již byla k  průmyslu jen krátká profesní cesta.

mylné předsudky, že nízká kvalifikace znamená nízkou mzdu. To už je dnes naprostý přežitek. Právě na tyto profese jsou kladeny vysoké nároky – a ten, kdo je ochoten tuto těžkou a odpovědnou práci vykonávat, může právem očekávat nadprůměrné ohodnocení. Mimochodem, Česko již dávno není zemí s nízkou mzdou. A jak ve Vaší firmě reagujete na stále stoupající nároky v důsledku technického pokroku? V současné době je tu několik aspektů. Držíme krok s dobou a technologickým vývojem, pojem Průmysl 4.0 pro nás není cizí, to vědí i naši zákazníci. Dvacet let úspěchů na trhu se stále stoupající tendencí, myslím si, hovoří samo za sebe. V současné době ale investujeme především do úspěšné personální politiky – ve všech oborech: dobří brusiči například potřebují nejen pečlivost a manuální zručnost, ale musí mít stále větší vědomosti o dalším používání odlitků ve strojírenství. Proto naše zaměstnance z oblasti opracovávání odlitků posíláme na pravidelná zaškolování, abychom stále mohli plnit vysoké nároky na automatizaci ve strojírenství. Navíc naše zaměstnance nadprůměrně odměňujeme, abychom si spolehlivou pracovní sílu ve firmě udrželi dlouhodobě. Patří sem i podpora mladých: aktivně se podílíme nejen na českém vzdělávacím systému, ale také na systému německého duálního vzdělávání. Musí Vaši zaměstnanci ovládat německý jazyk? Mnoho našich techniků a pracovníků obchodu hovoří dvojjazyčně: od našich technických zaměstnanců to očekáváme. Za to mají možnost se zblízka seznámit s  provozem a obchodem sléváren

Je nedostatek personálu tématem i ve slévárenských firmách? Ano. Ale situace v Česku je lepší než u našich německých sousedů. Proto také máme tak silnou poptávku po apretaci odlitků z Německa, ale přidávají se i české slévárny. Dnes je jen málo lidí ochotno vykonávat tuto těžkou práci; kromě toho stále panují vůči brusičům a obráběčům

412

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

v Německu. Znalosti druhého jazyka jsou principiálně výhodou, ale nikoli podmínkou. A angličtina je vždy základem rovnocenné mezinárodní komunikace. Myslím, že tak je tomu v každé globálně působící firmě, tedy i v Německu. Znamená to také, že nabízíte mzdy srovnatelné s německými firmami? Ano. Ten, kdo dnes hledá české partnery, aby mohl vzhledem k  nízkým mzdám vyrábět s nižšími náklady, již nebude mít v mnoha oborech úspěch. Tuto údajnou výhodu Abydos německým zákazníkům nabídnout nemůže. Pracujeme za férové ceny, v  opracování odlitků nabízíme kompletní opracování včetně CNC opracování a kontrolu odlitků mimo jiné endoskopy či ultrazvukem ve vysoké kvalitě a bodujeme logistikou a dalšími přídavnými službami. Není sídlo firmy Abydos v Česku rozhodující konkurenční logistickou nevýhodou? Ne, vůbec ne. Zaprvé sídlo naší firmy v obci Hazlov leží uprostřed Evropy a strategicky přímo na německo-české hranici s rychlým napojením na německou dálniční síť. Zadruhé je v  našich službách právě logistika důležitým detailem. Často totiž dodáváme námi opracované odlitky našich klientů přímo jejich odběratelům. Šetří to čas a logistické náklady, což je velkou výhodou.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport