{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 59

F.l l i M a z zo n S . p. A .

Vzhledem k tomu, že alkydová pryskyřice je zcela organická, dochází k jejímu úplnému shoření bez akumulace spalitelných látek v regenerátu. Ostřivo je lehce regenerovatelné, na rozdíl od furanového či fenolalkalického regenerátu, jehož rekuperace přináší určitá úskalí. Mnoho sléváren oceli při použití alkydické pryskyřice s modelovou směsí s chromitovým ostřivem a výplňovou

Závěrem doporučujeme otestování tohoto typu pryskyřice například na malém mísiči pro výrobu jader. Odpovědí budou pozitivní výsledky a vaše spokojenost! Náš technický tým je vám vždy plně k dispozici s cílem poskytnout potřebnou podporu a informace pro dosažení skvělého výsledku. F.lli Mazzon S.p.A. Via Vicenza, 72 36015 Schio VI Italy tel.: +39 0 445 678 000 fax: +39 0 445 678 001 info@mazzon.eu www.mazzon.eu

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

směsí s křemenným pískem získává po odlití a po mechanické regeneraci a magneticko-gravimetrické separaci chromitu prakticky nový písek s neutrálním pH a nulovou ztrátou žíháním. Z tohoto důvodu jsou náklady spojené s regenerací této pryskyřice velice nízké v porovnání například se systémem fenol-alkalickým. Z metalurgického hlediska vytváří alkydová pryskyřice redukční atmosféru, čímž zaručuje velmi dobré povrchy odlitků; také jádra se dobře rozpadají a nevznikají problémy s trhlinami. Vyjímání modelů z pískové formy je velmi snadné, nedochází při něm k deformaci rozměrů či problémům s vytažením tvarově složitých modelů.

1112_Firmy_MAZZON_obr.doc

For the 17th edition of the Fond-Ex Exhibition 1-5 October 2018, our sales & technical team is proud to present the following technical innovations, with the support of its R&D laboratories: GEOTEC & RUNNER POL

Inorganic binder for the production of thermally stressed castings; It grants very good castings surfaces, dimensional and geometrical precision, good thermal stability and absence of gas porosity.

ECOFUR 6000

Line of ecological furan resins, labeled as “harmful”, with high content of condensed furfuryl alcohol and free furfuryl alcohol < 40%.

ECOFUR 8000

Line of ecological furan resins free from formaldehyde, both during polymer synthesis and casting procedures.

GREEN COVER PSE 70 UNI

Refractory coating for the Full Mold process, for cast iron castings marked by high permeability; It is easy to spray, to be used by flow coating and dipping, providing excellent castings surfaces.

FOUNDRYLAC MGT/7005

Universal coating on magnesite and alcohol basis, for all types of steel, special and high alloy steel; excellent versatility by spraying, dipping, flow coating and brush retouching applications.

LEGANOL HD 131.4 e LEGANOL NL 239

New cold-box resins, which bring to the reduction of percentages of use if compared with the traditional products, thanks to its higher content of active material.

S.

HYDROFIX HZ

Anti-veining additive in powder, added to the sand of the cores of the cold-box and polyurethane-based three components process. The product can be used on small and medium-sized cores to remove the coating.

LY

N 72 A ZO za, - IT u

Penetrating coating used as a primer for molds and cores of iron and steel castings; it grants refractory shells very resistant against high temperatures and metal penetration. In some cases, the use of chromite sand might be avoided.

NO COATING XO5 SPECIAL

.

A p.

L

AZVicen (VI) on.e .eu M I ia hio azz on

L F.

V Sc m azz 5 @ 01 info w.m 6 3 ww

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

411

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport